Die Weg

 

Beloftes wat standhou

“Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.” - Hebreërs 8:10 (53 vertaling).

Hoe baie keer hoor ons nie mooi beloftes nie? Politici is geneig om vóór 'n verkiesing mooi beloftes te maak. Meeste van die tyd is dit net lippetaal. Soms het hulle nie eers 'n basis om daardie mooi beloftes van hulle ten uitvoer te bring nie. Soos nou ook in Griekeland die geval is (Februarie 2015). Die Syriza party van premier Alexis Tsipras het daar aan bewind gekom deur die mooi beloftes wat Tsipras aan die Grieke gemaak het. Beloftes wat die verarmde Griekeland waarskynlik na die donker afgrond van bankrotskap gaan lei. Die Europese Unie, waarvan Griekeland deel is, weier om vir die Tsipras-regering meer geld te gee. Hulle bestaande skuld aan die EU is net te groot! En daarsonder sal Tsipras nie sy verkiesingsbeloftes kan nakom nie.

Maar as God iets beloof, is dit nié lippetaal nie. Hy is nie soos die mens wat mooi beloftes maak en dit óf vergeet, óf nie in staat is om dit na te kom nie! Dit is iets wat die mens by die duiwel geleer het. Satan kan ook beloof, ja die hele wêreld en sy koninkryke, terwyl hy geen duim daarvan besit nie! (Mat 4).

God se beloftes gaan oor tot dade. Op sý beloftes kan 'n mens staatmaak om jou toekoms te bou. God se beloftes is bekragtig deur die verbond wat Hy deur die bloed van Christus met ons verseël het. Daarom lees ons: “Maar nou het Jesus 'n voortrefliker priesterdiens gekry deurdat Hy Middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is.” (Heb 8:6 83-vertaling). Die rykdom van hierdie verbond is al aan Jeremia geopenbaar, want die skrywer van die Hebreër-brief het die teks bo-aan hierdie boodskap uit Jeremia 31:33 aangehaal: “Maar dit is die verbond ............. Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

Dit is saligheid! Daar is niks groters wat aan 'n arme, swerwende mens belowe kan word nie! Die sterke, ewige, Almagtige God ... is my God! Watter onbegryplike genade! God is aan my kant in die lewensstryd. Ons mag (wat 'n voorreg!) tot sy volk behoort. Ek mag my bewende hand in sy sterke regterhand lê. Want Hy het vir my die hande van sy Seun laat deurboor. Dáár aan die kruis van vervloeking was Hy sonder God, sodat ons altyd by God kan wees (Mat 27:46).

Ja, op Golgota het God sy beloftes ten uitvoering gebring. Daar het die bloed gevloei wat sy genadeverbond of testament aan ons bekragtig het (Heb 9:17).

Die woord “verbond” word ook met “testament” vertaal. God het aan ons sy teenwoordigheid, wat die ewige lewe is, bemaak. Deur die dood van Christus aan die kruis, het Hy hierdie ryke erfenis aan ons laat toekom. En nou mag ek daaraan vashou want ek is God se eiendom, in lewe en in sterwe!

Ons sal, in lewe en in sterwe,
Gods eiendom vir altyd wees;
Ons sal wat Hy beloof het, erwe,
Verseël deur die Heil'ge Gees.

-dw-

(Met erkenning aan dr B Duvenhage)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css