Die Weg

 

Kersfees in Februarie?

“Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors - tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen. “ - Jesaja 9:5-6 (53 vertaling).

So maklik vergeet ons dat Jesus Christus vir ewig Koning is: "Die heerskappy is op sy skouer ...... tot vrede sonder einde ...... van nou af tot in ewigheid".

Ons is vinnige vergeters. Vandag nog is dit Kersfees en voel ons lig en bly en vrolik en opgewonde ... en môre? Dan ploeter ons so maklik maar weer op die ou trant voort.

Só, sonder om weerstand te bied, val ons op die ou vreugdelose paaie terug. En ons vergeet omdat ons nie elke dag vir Kersfeesvreugde bid nie. Christusvreugde is nie net beperk tot die Adventweke van Desember en veral 25 Desember nie. Christus se heerskappy, sy vrede, is vir elke dag bedoel. Maar dan sal ons elke dag daarvoor moet bid: "As julle in My bly en My woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry" (Joh 15:7).

As ons nie in Christus bly nie, sal ons nie elke dag opreg vir Christus-vreugde kan bid nie. Christus sê self dat wie nie in Hom bly nie, soos droë lote word wat afgesny en verbrand word (Joh 15:6). 'n Verdroogde loot kan nie opreg bid nie. 'n Mens kan woorde oor jou lippe uiter en dit kan klink soos 'n gebed, maar dit is nie werklik 'n gebed uit die Middelaarskrag van Christus nie. So 'n gebed kan nie ware vreugde en aanhoudende vrede van sy Koningskap bring nie.

Ons moet soos lewendige lote in Hom, die Wingerdstok, leef. Wie Kersfees-vreugde so die hele jaar indra, sal elke dag Christus-vreugde beleef. Ten spyte van welke aanslag ook teen ons geloods sal word ... Ten spyte van watter Satanshou ook al teen die Koningsheerskappy van Christus gemik sal word.

Die Seun wat vir ons gebore is, se heerskappy hou vir ewig stand. Hy sal vir altyd vrede bring. Hy sal sy Koninkryk in stand hou van nou af en vir altyd ... Elke dag kan dus kersfees wees ... Elke dag moet dus in verbintenis met Christus geleef word.

Maar dan moet ons Hom daagliks deur middel van 'n ware en opregte geloof omhels. Deur middel van hierdie ware geloof alleen kan en sal ons aan Hom en al sy voorregte verbind bly. Dan soek jy na niks anders as in die eerste plek na Hom nie. Dan is Kersfees 'n blywende verbintenis met Hom waarin jy daagliks dieper sal groei. 'n Lewende verbintenis in Hom, omdat Hy ons as sy kinders aangeneem het - vir ewig! Nie net tydens Kersfees nie, maar vir 'n lewenslange Kersfees op hierdie aarde. En eendag in die hiernamaals 'n heerlike en volmaakte verbintenis met God Drie-enig .. ja, Kersfees vir EWIG.

Ds Dirk Laufs (effens vewerk)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css