Die Weg

 

Sprinkaan of oorwinnaar in die geloof?

“Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë” - Numeri 13:33 (53 vertaling).

“Wees net nie teen die HERE opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die HERE is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie!” - Numeri 14:9 (53 vertaling).

Ons lees in Numeri 13 en 14 van die tragiese geskiedenis van 'n ongelowige volk. Moses het 12 manne uitgestuur om die land Kanaän te gaan verken. By hul terugkeer was almal eensgesind oor hierdie wonderlike land wat oorloop van melk en heuning. Maar 'n mens sou seker die vrees in die oë en stemme van die meerderheid van hierdie verkenners kon sien en hoor. Tien van hulle was angsbevange as hulle sê: “Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë”. En hierdie tien dra hulle vrees aan die volk oor (Num 13:32-33). En saam met die vrees kom die ongeloof en die opstand, opstand teen hul leiers en opstand teenoor God. Vergete was die pragtige oorwinningslied wat hulle skaars twee jaar te vore by die Skelfsee gesing het: “....... U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na u heilige woning gevoer. Die volke het dit gehoor, hulle het gesidder; weë het die inwoners van Filistéa aangegryp. Toe is die stamhoofde van Edom verskrik, bewing het die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaän het gebewe. Verskrikking en vrees het op hulle geval; deur die grootheid van u arm was hulle stom soos ‘n klip, terwyl u volk deurtrek, HERE, terwyl die volk deurtrek wat U verwerf het.........” (Eks 15:13-16). (Lees gerus die hele lied in Eksodus 15).

Teenoor hierdie tien angsbevange mense wat hul God en sy beloftes vergeet het, staan Josua en Kaleb. Onwankelbaar in hulle geloof in die lewende God wat hulle tot hiertoe gelei en gedra het, sien hulle kans om die Enakiete en hul versterkte stede aan te durf. Luister na die geloofsgetuienis van Josua en Kaleb: “As die HERE ‘n welbehae in ons het, sal Hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Wees net nie teen die HERE opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die HERE is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie!” (Num 14:8-9). Kon hulle daarmee die volk na hulle standpunt oorhaal? Nee, inteendeel, die volk wou hulle stenig en dit sou ook gebeur het as die Here nie op daardie oomblik self ingegryp het nie! (Num 14:10).

Josua en Kaleb se geloofsgetuienis dui daarop dat die waarheid nie in die eerste plek aan getalle gemeet moet word nie, maar gegrond is in die onveranderlike karakter van God. God is waarheid, en wat Hy sê, is vas en staan vir ewig. Dit is ook die waarheid waarby ons moet staan al beteken dit selfs dat ons in die minderheid is. Ons is te dikwels geneig om ons opinies op dié van die meerderheid te skoei. Om te bepaal wat reg of verkeerd is, vra ons gewoonlik: “Wat sê die kenners?” of “Wat sê my vriende?”. En intussen vermy ons die vraag: “Wat sê die Here” (Bybel in Praktyk).

Wil jy vreesloos wees in jou geloof, wees dan versigtig om nie jouself te vergelyk en te meet aan die oënskynlike krag van ander of die magte van hierdie wêreld nie. Onthou dat God by jou staan, as jy maar net ten volle op Hom vertrou. Moet ook nie toelaat dat ander se vrees jou eie geloof ondermyn nie, al is hulle in die meerderheid. As Hy vir jou is, wie kan teen jou wees?

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css