Die Weg

 

Ervaar God se beskermende hand in jou lewe

U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.” - Psalm 139:5.

Waar kry ons sekerheid vir vandag en môre? Natuurlik weet ons dat die Here in ons onmiddellike geestelike en stoflike behoeftes voorsien. Maar ons het ook sekerheid op hierdie dag omdat ons weet dat die Here ons lewens van alle kante af omsluit. Hy is oral en altyd teenwoordig waarheen Hy ons ook al op ons weg mag lei. Ons toekoms rus veilig in die hand van die Here.

As ons vandag gelukkig wil wees en die oog hoopvol op die toekoms wil rig, moet ons weet dat ons agterhoede gedek is. Dat dié dinge wat agter ons lê en waaroor ons self geen beheer meer het nie, ons nie sal weerhou of terughou om die pad vorentoe aan te durf nie. Ons word beskut deur die hand van die Here: “As die nood my oorval, hou U my in die lewe teen die woede van my vyande in: U strek u hand uit, u regterhand red my. Die Here sal vir my alles goed laat afloop.” (Ps 138:7-8; 83 vertaling).

Maar as ons die toekoms hoopvol tegemoet wil gaan, moet ons ook weet dat die Here ons sal lei solank ons in sy lig wandel. Dit word vir ons as onwankelbare beloftes gegee in die Woord van God. “En Ek sal blindes lei op ‘n weg wat hulle nie ken nie, hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is; Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelagtige plekke gelyktes. Dit is die dinge wat Ek doen en nie nalaat nie.” (Jes 42:16; 53 vertaling). Die toekoms is in God se raad vasgelê. En as ons die dag nie herwaarts of derwaarts weet nie, is dit dalk omdat ons dinge vooruit wil loop. Dan kom die vermaning tot ons: “Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE!” (Ps 27:14; 53 vertaling). Laat ons dan biddend wag op sy wilsbesluite.

As ons op hierdie wyse ons vertroue volkome op die Here stel, kan ons nie anders nie as om vandag 'n loflied tot sy eer te sing. Ons moet elke dag lewe volgens sy wil, en daarmee ook die aanvaarding van alles wat Hy op ons weg beskik. Selfs as die hand van die Here “swaar" op ons is, soos Dawid dit ook ondervind het (Ps 32:4), moet ons besef dat Hy dit só beskik het, sodat dit tot ons ewige heil kan dien.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css