Die Weg

 

Die onafwendbare einde en 'n nuwe begin (1)

“En die einde van alle dinge is naby....” - 1 Petrus 4:7.

Die einde van alle dinge is naby - van alles. Wat 'n sombere beeld! Moet die ganse skeppingswerk van God dan ten gronde gaan? Hoekom het God dan alles in die eerste plek geskep? Watter sin is daar dan in die bestaan van die geestelike en stoflike dinge?

Die verganklikheid en die dood is 'n gevolg van die sonde en dit het deurgewerk om die ganse skeppingswerk van God te vermink. Alles in die skepping is aan die verganklikheid onderworpe en moet die een of ander tyd tot 'n einde kom. Die skepping dien wel die ewige raadsplan van die Almagtige, maar niks wat van hierdie aardse bedeling is, is bestem om te bly nie. Selfs die stoflike liggaam van die begenadigde mens, sy aardse tentwoning, is aan hierdie verganklikheid onderworpe (2 Kor 5:1; 2 Pet 1:13-14; 53-vertaling).

Dis in dié sin dat Petrus hier sê dat die einde van alle dinge naby is. Sy woorde getuig van 'n gesonde Christelike heilsverwagting wat gegrond is op die wederkoms van Christus. Eers wanneer hemel en aarde vergaan het, sal die volle heerskappy van Christus sigbaar word. Met die oog hierop moet ons waaksaam wees. Elke dag bring die wederkoms van Christus nader; die moontlikheid van 'n skielike einde staan vir elke mens voor die deur.

Die einde van alle dinge hang saam met die wederkoms van Christus. Daarom is die verganklikheid van die stoflike wêreld tóg nie 'n einde nie, maar 'n begin. Want dan kom die ewige heilsbeloftes van God in vervulling vir die wat Hom verwag. Die Here het self beloof: “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar My woorde sal nooit verbygaan nie." (Luk. 21 : 33). En Johannes sê: “Die wereld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig" (1 Joh 2 : 17).

Vir die bejaarde veral behoort die besef van die aanstaande einde van alle verganklike dinge 'n diepe belewenis te wees. Want vir almal wag daar 'n vreugdevolle en volmaakte nuwe begin saam met Christus.

Gebed: Deur U genadige inwoning in my hart, o Verlosser, kan ek die verganklikheid van my aardse !ewe reg verstaan en verlangend uitsien na die Vaderhuis. Amen.

Uit: My Tye in U Hand - Ds H C de Wet
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css