Die Weg

 

Die onafwendbare einde en 'n nuwe begin (2)

En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid.” - 1 Petrus 4:7 (53-vertaling).

Die einde van alle dinge is naby, sê Petrus, en hy voeg dan hierdie vermaning daaraan toe: dat ons ingetoë en nugter moet wees ... om te kan bid. In die vorige boodskap het ons gesien dat alles wat stoflik is 'n gewisse einde tegemoetgaan. Daarom kan ons nie anders nie as om te besef dat die eise wat ons onafwendbare lewenseinde aan ons gaan stel, net so gewigtig is as die eise van die lewe self. Ons moet daarom die regte lewenshouding aankweek teenoor ons sterfte-uur waaroor ons self geen beheer het nie.

Petrus vermaan ons om ingetoë te lewe, dws om altyd met selfbeheersing op te tree. Ons moet ons nie deur ons gevoelens laat oorheers nie. Ons moenie vrye teuels aan ons luste gee nie, maar ons moet in gehoorsaamheid aan Christus eers vra wat die Here van ons verwag. Ons moet ook altyd nugterheid handhaaf en ons nie laat beïnvloed deur wat die mense of die media aan ons opdis nie. Want in die eerste plek staan ons in 'n verhouding met God. Wat die wêreld vir ons sê en aan ons opdring bring ons in verstandelike en geestelike verwarring; dit doen skade aan ons gebedslewe. Omdat ons weet dat alles hier tot 'n noodwendige einde loop, moet ons sterk staan in ons ononderbroke gemeenskap met die lewende Christus.

Waarom word daar in die Bybel soveel nadruk gelê op die einde met al sy uitdagings? Omdat die einde van alle stoflike dinge ook die algehele ondergang van Satan en alles wat boos is inhou. Dan kom die Goddelike bekragtiging van die oppermajesteit van die Lam, wanneer elke oog Hom sal sien. By die einde van alle dinge kom die tyd van rekenskap vir die onsterflike siel.

Daarom is hierdie vermaning om ingetoë en nugter en biddend te bly vir ons gegee, nie soseer vanweë die naderende einde nie, as met die oog op die beloofde heerlikheid daarna!

Gebed: Gee, o Here, dat 'n kinderlike gebedslewe my blik op U heerlikheid tot die einde toe mag verhelder. Amen.

Uit: My Tye in U Hand - Ds H C de Wet (effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css