Die Weg

 

Tot hiertoe het die Here my gehelp

Toe het Samuel ‘n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die HERE ons gehelp.” - 1 Samuel 7:11 (53-vertaling).

Mense rig gedenktekens op om die nageslagte van hul volk te herinner aan 'n stryd wat gestry is. Dit dien ook as 'n mylpaal in 'n volk se geskiedenis. Ebenhaeser was so 'n mylpaal vir die volk van Israel. Samuel het dit opgerig as teken van hul oorwinning oor die heidense Filistyne en as teken van God se genade en trou: “Tot hiertoe het die Here ons gehelp."

'n Mylpaal soos hierdie het 'n dubbele betekenis: dit wys terug na die lewenspad wat agter jou lê, maar terselfdertyd na die pad wat voor jou lê. Want as jy daarmee bely dat die Here jou tot hier gehelp het, dan bevestig jy ook jou vertroue in Hom dat Hy jou op die pad vorentoe sal dra.

Ons rig voortdurend mylpale langs ons lewenspaaie op. Soms doen ons dit bewustelik, soos wanneer ons ons geboortedae vier. Soms doen ons dit onbewustelik, soos wanneer 'n gebeurtenis stilweg ons lewe binnedring en rigting daaraan gee. Maar verbind ons die Naam van die Here daaraan as daar grootse gebeurtenisse of merkwaardige vordering in ons lewens plaasvind? Is dit mylpale wat ons nader bring aan ons ewige bestemming, óf is dit net vordering in 'n wêreldse doolhof wat na nêrens lei nie? Watter betekenis het ons mylpale vir ons? Die name wat ons daaraan gee, sal die betekenis verraai. Die Naam van die Here mag in daardie naamgewing nooit ontbreek nie.

Eintlik hang dit tog maar alles daarvan af vir wie ons mylpale bou. Ons mag nie ons eie prestasies verheerlik asof ons alleen daarvoor verantwoordelik is nie. Ons moet die groot dade van die Here, wat ons gelei en bewaar het, verkondig! Ook ons het ons Ebenhaesers en daarom moet dit altare vir die lewende God wees. So spreek die Here deur ons lewensmylpale. So word ons mylpale nie 'n doel op hulself nie, maar skep dit by ons vertroue om voort te gaan tot by ons ewige doelwit en bestemming.

Maak van elke mylpaal, hoe gering jou prestasie ook mag wees, 'n Ebenhaeser: “Tot hiertoe het die Here my gehelp".

Gebed: Getroue Heiland, laat die mylpale in my lewe altyd ten volle diensbaar aan U Goddelike doel met my lewe wees. Amen.

Uit: My Tye in U Hand - Ds H C de Wet (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css