Die Weg

 

Ek is so nikswerd, Here. Hoe kan ek die situasie beredder?

Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê: “Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete! Toe, Ek stuur jou!” - Rigters 6:14.

Soms voel dit asof die slegte dinge, waaroor ons geen beheer het nie, net te veel word. Dan spring ons gedagtes tussen skuldbesef (straf die Here ons), of verwyt (waar is die Here dan nou). Dan soek ons ‘n sterk leier wat nuwe hoop sal gee. Die verrassing is dikwels: Die Here is daar en JY is die een.

In die tyd van Gideon (Rigters 6) was die toestande haglik. Die Midianiete het hulle geterroriseer, die mense het langs bergstroompies en in grotte gebly, hulle oeste is vernietig, die vyand se vee  het die weiding kaalgestroop. In die Rigterstyd hoor ons: “Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en Hy het hulle oorgegee in die mag van ...” (Rigter 6:1). Hulle het vergeet van die groot dade van God om hulle in die beloofde land te vestig. Afgode is gedien en met hardkoppigheid is die verbond met God vergeet (Rig 2:10-11).

Gideon was teleurgesteld met sy eie mense, kwaad vir die Here! Sy selfbeeld was swak: “Die familie waaraan ek behoort, is die armste in die hele Manasse, en van my pa se kinders het ek die minste aansien.” (Rig 6:15). Terwyl hy wegkruip in ‘n parskuip, is koringare uitgeslaan. Daar gaan ROEP die Here hom! “Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete! Toe, Ek stuur jou!” (Rig 6:14). Sy eerste reaksie was iets soos: “Ek is so ‘n nikswerd, Here. Hoe kan ek Israel help?

Hoor jy jouself of van jou medegelowiges, kerkmense, daarin? Wie is ek tog, Here? En waar was U toe ons U nodig gehad het? Waarom doen U nie meer wonderwerk soos water uit ‘n rots of die Rietsee wat oopgekloof word nie?

Gideon word nie verwerp nie, want “God roep eers, dan maak Hy bekwaam”. Daarom hoor hy: “Ek stuur jou!”. Met groot geduld word sy geloof versterk. Hy moes verstaan: “Ek kan Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal teenoor My spog en sê: ‘Ek het myself gered.’” (Rig 7:2). Van die 32,000 manskappe het net 300 as soldate oorbly. En met hulle wen God die stryd om bevryding.

Ons hoor hierin:

=> God roep mense, soos ek en jy, op vir diens
=> Ons vertroue moet op Hom wees, nie op eie kragte nie
=> Kleingelowiges se geloof word versterk
=> Wie gehoorsaam is, deel in God se oorwinning
=> Sy oorwinning is ter wille van Hom en sy eer

Hoor sy roepstem. Doen waartoe Hy jou oortuig!

Dr. Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css