Die Weg

 

Praat Here, ek luister!

Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het, en Eli sê vir Samuel: “Gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy: Praat, Here, u dienaar luister!” Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. - 1 Samuel 3:8-9.

Soms swyg die Here teenoor die mense deur wie Hy eintlik behoort te praat, maar Hy roep iemand anders in hulle plek. So gebeur dit in priester Eli se tyd. ‘n Boodskapper dra ontstellende woorde aan hom oor: “Daar kom ’n tyd dat Ek die priesterskap van jou en jou familie af sal wegvat, en in jou familie sal niemand oud word nie.” (1 Samuel 2:31).

“Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor, daar was nie dikwels openbarings nie.” (1 Sam 3:1). Maar ‘n jong seun word een oggend vroeg wakker en hoor: “Samuel, Samuel!” ‘n Kinderlose ma het hierdie kind van die Here afgesmeek. Op ‘n vroeë ouderdom neem sy hom tempel toe om die Here voltyds te dien (1 Sam 1:25-28). Die 8 jarige seun het in die tempel geslaap toe hy die stem hoor. Hy gaan na priester Eli toe, maar dit was nie Eli wat geroep het nie! Na die derde keer besef Eli dat iemand anders met die kind gepraat het. Hy sê vir Samuel: “Gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy: Praat, Here, u dienaar luister!” (1 Sam 3:9). So het dit gebeur. Samuel hoor ‘n skokkende boodskap oor Eli. Daar wag oordeel oor sy gesin. Hy was eers bang om dit te gaan vertel. Maar wanneer Eli navraag doen, vertel hy dit presies oor soos die Here aan hom gesê het.

Vanweë Eli en sy seuns se goddeloosheid het die Here nie meer deur Eli gepraat nie. God breek op ‘n uitsonderlike manier ‘n nuwe pad oop. Wie sou verwag dat die Here daardie pad sou kies? ‘n Seun antwoord: “Praat, Here, u dienaar luister!”. God roep, Hy kies self mense deur wie Hy praat. Selfs al lyk dit asof sy woorde geblokkeer word, kommunikeer Hy steeds.

Eeue na Samuel was die volk van God ook doof vir sy openbaring. Toe is weer ‘n Seun gebore, uit die maagd Maria (Lukas 1:26 e.v.). Hy was Jesus Christus, die Woord wat mens geword het (Johannes 1). In Hom is die Messias-belofte vervul. Deur Hom is hemelse lig in die duisternis gebring. Hierdie lig moet verder gedra word. Soos Hy gestuur is, stuur Hy ons na die wêreld. Deur sy Woord en Gees maak Hy Hom vandag nog aan ons bekend, aan kinders, jongmense en ou mense (Hand 2:17 e.v.).

Onthou:
=> Die Here God wil Hom aan die wêreld openbaar.
=> Hy gebruik mense, van kinders tot ou mense, om sy boodskap oor te dra.
=> Elke keer as jy Bybel lees, of waar jy ook al sy Woord hoor, antwoord dan: “Praat Here, u dienaar luister!
=> Moenie bang wees om eerlik die Here se boodskap oor te dra nie. Veroordeel sondes, maar lei sondaars na Jesus Christus, die enigste Verlosser.

Dr. Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css