Die Weg

 

Om net ‘n getuie te wees

Johannes het wel geen teken gedoen nie, maar alles wat Johannes van Hom gesê het, was waar.” – Johannes 10:41.

Johannes die Doper was ongetwyfeld een van die voortreflikste figure op die aardse toneel. Hy was die voorloper van Christus en deur sy kragtige prediking het hy die gewetes wakker geskud en die mense uit hul doodse toestand gewek. Die Here Jesus het van hom gesê: “Onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie” (Mat 11:11). En tog word van hom in ons teks gesê dat hy nooit ’n teken gedoen het nie. Hy was dus net ’n gewone mens. In sy lewe was daar niks buitengewoons wat die oë verblind het nie. Hy was net ‘n ware getuie van Christus.

Méér het die Here nie van hom verwag nie.  Die Here eis nie van Sy gesante dat hulle wonderwerke sal verrig nie. Hy self is die groot Wonderdoener. Hy alleen kon die verlossingsplan volbring. Daarvoor het Hy geen menslike hulp nodig gehad nie. Selfs vandag nog het Christus geen wonderwerkers nodig om Sy saak te bevorder nie. Al wat Hy nodig het is toegewyde, ernstige gelowiges wie se lewens sprekende getuienisse van Sy liefde en genade moet wees. Daartoe gebruik Hy nederige mense wat nie noodwendig uitblink deur besondere gawes of skitterende talente nie – wat nie die aandag van menigtes trek nie. Daartoe wil Hy elke kind van Hom gebruik.

Méér wou Johannes nie wees nie. Johannes het self getuig: “Ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is” (Joh 1:34). Hy wou dus niks méér wees as net ’n getuie van sy Meester nie. “Hy moet meer word, maar ek minder” (Joh 3:30). Hierin het die ware grootheid van Johannes bestaan. Hy het des te helderder geskyn, namate hy minder begeer het  om te skyn.

Méér het die wêreld nie nodig gehad nie.  Die wêreld het ’n Verlosser nodig, en God se Woord leer dat daar net “een God en een Middelaar tussen God en die mense is, die mens Christus Jesus.” (1 Tim 2:5). Al wat die gelowige moet doen, is om die aandag van die wêreld op Christus te vestig. Hoe minder ons eie persoon op die voorgrond kom, hoe beter vir die wêreld. Wonderwerke van die kant van Johannes sou die saak van sy Meester meer gehinder as bevorder het. Daarom is die lewe van ’n eenvoudige kind van die Here dikwels tot ryker seën as ’n lewe vol wonders.

Ds F S Malan: Lig vir die lewenspad
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css