Die Weg

 

Die Here is my Herder

“Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.” - Psalm 23:1 (53 vertaling).

In hierdie Psalm word Dawid se eie lewe as skaapherder weerspieël. Hy was alleen verantwoordelik vir sy kudde. Hy moes hulle teen allerhande roofdiere beskerm, sorg dat hulle niks kortkom aan kos en water nie, en hulle deur donker valleie en klowe lei. En so is hy voorberei vir sy taak as koning van sy volk. Meer nog: só het hy die hart van God self leer ken. Soos wat Dawid vir sy kudde gesorg het, só het God vir hom gesorg. En veel later lees ons van die ander Herder uit die nageslag van Dawid wat van Homself gesê het: “Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken.” (Joh 10:14).  Wat Dawid van homself en van God gesê het, geld vir al God se kinders: Jesus Christus is ook my Herder.

Is ek vermoeid vanweë my veeleisende en afmattende pligte? Voel ek dat die stryd van die lewe vir my soms net te veel word? Voel ek moedeloos omdat my handewerk skynbaar 'n mislukking is? My Herder verwyt my nie. Hy weet wat ek op sulke oomblikke die meeste nodig het, en daarom lei Hy my “na waters waar rus is" en “laat my neerlê in groen weivelde". Hy bring my oorspanne gemoed tot bedaring, gee ontspanning aan my vermoeide ledemate en “verkwik my siel." En terwyl ek rus, hou Hy die wag.

Moet ek deur 'n dal van doodskaduwee gaan, waar die smart van beproewing en die donker gevaar van versoeking dreig om my te oorweldig? Die gedagte aan die dood is skrikwekkend vir elke mens, en die skaduwee van die dood is kil, somber, eensaam en verskriklik. Dit vervul die hart met angs en bekommernis. Maar dan kan ons saam met Dawid sê: “Ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my; u stok en u staf die vertroos my."

Druk die vyandskap van die wêreld swaar op my? Is daar mense wat probeer om my leed aan te doen? Is daar kwaadwillige tonge wat my goeie naam belaster? Ook dan is ek veilig, en as teken van Sy guns “laat (Hy) my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. (Hy) ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid." (83 vertaling). My beker loop oor.

Het ek 'n gids nodig op my pelgrimsreis deur die aardse lewe? Ook dan is Hy my Herder. Soos Dawid wil ek in die huis van die Here bly, want dit is waar Hy is. En omdat Hy my volg met Sy goedheid en guns, is ek altyd in Sy teenwoordigheid. Daarom sal ek nie van die regte spoor afdwaal nie.

Waarlik, as die Here my Herder is, sal niks my ontbreek nie.

Ds F S Malan: Lig vir die lewenspad (effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css