Die Weg

 

Waarheen anders?

Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe.” - Johannes 6:68.

Na die vermeerdering van die brode wou die volk Jesus met geweld koning maak. Hy het egter hul motiewe geken en geweet dat dit by hulle net om die bevrediging van hulle tydelike behoeftes gehandel het. Vandaar Sy ernstige rede waarin Hy die werklike aard van Sy koninkryk uiteensit. Baie van Sy volgelinge het Hom toe verlaat, en op die vraag van Jesus aan Sy dissipels: “Wil julle nie ook weggaan nie?", het Petrus die treffende antwoord gegee: “Here, na wie toe sal ons gaan?"

Christus het niks wat die wêreld begeer nie. Die wêreld hunker na rykdom, na goud en silwer, na 'n weelderige lewe. Die antwoord van Jesus is: “Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie." (Mat 8:20). Die Jode het begeer dat Christus 'n aardse koninkryk sou vestig. Die antwoord van Christus was: “Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het." (Joh 6:51). Dit wou hulle nie hoor nie, en daarom het hulle Hom verlaat.

Christus het alles wat die siel nodig het. Christus bied geen wêreldse eer en rykdom aan nie, “want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly?" (Mat 16:26). Wat ons nodig het, is die ewige lewe, en dit vind ons in Christus. Hy bevredig ons diepste geestelike behoeftes. Sy dissipels het by Hom woorde gehoor wat nuwe lewe by hulle verwek het; 'n nuwe lewensbeskouing aan hulle gegee het en hul harte gevul het met nuwe hoop, nuwe begeertes en nuwe krag. Tog voorsien Hy ook aan ons tydelike behoeftes. Hy het immers self gesê: “Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word." (Mat 6:33).

Wat Hy gee vind ons nêrens anders nie. Ons soek tevergeefs by die wêreld die bevrediging vir die honger en die dors van ons siele. Nog nooit het die wêreld daarin geslaag om 'n weg aan te toon waarlangs die diepste sielsbehoeftes van die mens versadig kan word nie. Die wêreld bied vir ons kultuur, kuns en wetenskap. Dit alles verryk en veraangenaam die lewe, maar op sy beste raak dit slegs die oppervlakte. In die uur van versoeking, van beproewing en van die dood is al hierdie dinge magteloos. Slegs by Christus vind die sondaar ware sielerus.

Ds F S Malan: Lig vir die lewenspad
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css