Die Weg

 

Deur die geloof

Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdrink het. ” - Hebreërs 11:29 (53-vertaling).

Hierdie teks uit Hebreërs is 'n kort opsomming van een van die spannendste oomblikke in die geskiedenis van die volk van Israel. Hulle is op pad na die Beloofde Land nadat hulle deur die almagtige Hand van God uit die slawerny van Egipte verlos is. God lei hulle langs 'n omweg, sodat hulle uitkom by 'n plek met die naam van Pi-Hagirot waar hulle vasgekeer word tussen die berge en die see, terwyl Farao hulle agterna sit met sy strydwaens. Geen wonder dat die volk byna radeloos van angs was nie. God laat Sy volk egter nie in die steek nie! In alles wat by die Rooi See plaasvind, is dit die almagtige God wat op die voorgrond tree om sy volk te red.

Deur hierdie gebeure word hulle swak geloof versterk. Dit is verstaanbaar dat hulle geloof swak was. Hulle is pas uit 'n harde slawerny verlos en het nog nie kans gehad om in die geloof te groei nie. By die Rooi See begin hulle geloof wankel; hoewel hulle tot God roep, gaan dit gepaard met 'n harde verwyt teenoor Moses, hul leidsman. Maar Moses word op daardie oomblik deur God met bonatuurlike krag omgord. Sy woorde: “Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here", bring hulle beangste gemoedere tot bedaring en berei hulle voor vir die volgende stap.

Hul versterkte geloof gaan oor tot dade. Op die bevel van die Here trek hulle voorwaarts in die rigting van die see. God het hulle geloof só versterk dat hulle feitlik 'n bomenslike taak aanvaar en 'n byna onuitvoerbare bevel gehoorsaam. Só sorg die Here vir Sy kinders. Hy laat soms toe dat hulle in benoudheid kom; nie om hulle in die steek te laat nie, maar om hulle geloof te versterk en hulle tot 'n geloofsdaad te beweeg. 

Hul geloofsdade word bekroon. In die geloof trek hulle voorwaarts, hoewel daar geen gebaande weg voor hulle gelê het nie. En op die regte oomblik sorg God vir die uitkoms. Moses strek sy staf uit oor die see, die pad word gebaan, en deur die geloof trek die volk op droë grond deur die see.

Daar is waarskynlik geen enkele lewenspad wat sonder hindernisse na die hemelse saligheid lei nie. Maar wanneer dit lyk asof daar geen uitkoms is nie, skep die Here altyd weer 'n pad vir Sy gehoorsame kind.

Ds F S Malan: Lig vir die lewenspad
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css