Die Weg

 

Die feit wat alles verander

“Groot is die werke van die HERE, 'n bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin vind” - Psalm 111:2 (direkte vertaling).

Die wêreld sê dat mense wat net uit hul geloof in God leef, alle sin vir die werklikheid verloor het. Maar dit is juis hulle wat glo, wat die realiteite van die lewe ernstig opneem. Hulle skuif nie sekere feite opsy net omdat dit nie by hulle lewensbeskouing inpas nie. Gelowiges staan met beide voete vas op die aarde en hou hul oë en ore wyd oop sodat hulle bewus kan wees van alles wat in die wêreld gebeur. Maar hulle pas ook op dat die oënskynlike werklikheid nie die laaste woord te sê het nie. Hoe betekenisvol hierdie werklikheid ook al is, dit is nooit deurslaggewend nie. Dit sê vir hulle baie, maar nie alles nie. Dit word nie iets wat hulle oorweldig nie. Dáárvoor is die gelowige te diep onder die indruk van die ander feite: “die werke van die Here” (Ps 111:2). Dit is hiérdie “werke” wat vir hulle harder spreek en hulle lewe beheer. Dit kan met niks groter en beter vergelyk word nie. Dít is die laaste, absolute werklikheid vir die gelowige.

Die digter besing die “werke” van die Here in Psalm 111. Dit is gebou op waarheid (trou) en reg (v7), verlossing en 'n ewige verbond (v9). Hierdie is die heilsfeite en staan vir die gelowige nie los van die ander lewensfeite nie. Inteendeel, dit oefen 'n beslissende invloed uit op die feite van die lewe, werp nuwe lig daarop en bring alles in verband met mekaar, sodat die gelowige die gewone feite van elke dag in sy groter samehang kan sien. En dit gee sin aan die lewe.

Groot is die werke van die Here, 'n bron van nadenke deur almal wat vreugde daarin vind”. Die digter van Psalm 111 besing God, wie op 'n uiters barmhartige manier ons kwesbare, sterflike lewe in Sy hand geneem het. God, wat die werklikheid van ons kortstondige, sondige, menslike bestaan binnedring om ons met Hom te versoen. God, wat nuwe rigting gee aan ons onsekere lewe wat neig om in 'n doodloopstraat te eindig. Die werke van die Here is 'n feit wat alles verander.

Met erkenning aan ds J O C Bouma in Bevrijding:Bijbels dagboek
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css