Die Weg

 

Christus - Lam van Versoening

“Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind.” - Sagaria 12:10 (53-vertaling).

Soos ons in vorige boodskappe gesien het, het God alreeds aan die begin van die tye voorsiening gemaak vir die verlossing van die mens. Die hele Ou Testament is ‘n heenwys of profesie na die koms van Jesus Christus en die versoening wat Hy tussen ons en God sou bring. Die gebeure by die uittog van die Israeliete uit die slawerny van Egipte is een groot profetiese handeling. Dáár is die Pasga (Paasfees) met die bloed van 'n lam ingestel. Die nag voor die uittog moes die Israeliete 'n lam slag en die bloed aan hul deurkosyne smeer. Waar daar nie bloed was nie, sou die Here die inwoners straf met die dood van die eersgeborenes (Eks 12:21-23). Hierdie Pasga moes jaarliks herdenk word op die 14de dag van die maand Abib, die dag toe die Here die volk uit Egipte uitgelei het. (Deut 16:1).

Dan lees ons verder in Deuteronomium 18:15 hierdie woorde: “'n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister” . Dit word weer in die Nuwe Testament bevestig: “Dit is dié Moses wat aan die kinders van Israel gesê het: Die Here julle God sal vir julle 'n Profeet verwek uit julle broers net soos ek is; na Hom moet julle luister” (Hand 7:37)). Verdere verwysings kry ons o.a. in Jesaja 53:5, Jeremia 23:6, Sagaria 13:6, Sagaria 12:10.

Profesieë vervul

Die woorde van Jesus in Mattheus 26 bring ons uiteindelik by die verstaan van die Pasga wat eeue tevore al by die uittog uit Egipteland ingestel is. “Julle weet dat oor twee dae die pasga kom, dan word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word.” (Matt 26:2) en die volle waarheid van alles wat hierbo geskrywe staan: “Want dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes." (Matt 26:28; Direkte vertaling). Hierdie is 'n bevestiging van die woorde van die profeet: “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” (Jesaja 53:5).

Die bloed van die lam wat ter versoening van die Israeliete in die ou verbond (Ou Testament) op die altaar gesprinkel is, is vervang met die bloed van die Lam van God wat versoening vir alle mense bring wie in Hom glo, en wie daardeur die ewige lewe sal beërwe: die nuwe verbond tussen God en die mens. Vir dié mense wat nie geglo het in die bloed van die eerste Pasga nie het die dood van die eersgeborenes gevolg. Vir dié wat nie glo in die bloed van die “Laaste Pasga”  (die kruisiging van Christus) nie, volg die ewige dood. Beter gestel: vir die wat glo in die bloed van die "Laaste Pasga", volg die ewige lewe.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css