Die Weg

 

Die heerlike boodskap van Paasfees

Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie.” - Romeine 6:5-6.

“Julle is vrygekoop en die prys is betaal; moet dan nie slawe van mense wees nie.” - 1 Korintiërs 7:23.

Voel jy na die Paasnaweek bietjie lam in die lyf? Dalk vêr gereis die naweek? Pasop dat die langnaweek blues jou nie beroof van die heerlike boodskap van Paasfees nie!

Knoop vier knope in jou onthou-tou, skryf dit op jou hande, plak dit teen jou voorkop en verf dit op jou deurkosyne:

=> Jy is eiendom van God.
=> Jy word vrygespreek van sondeskuld.
=> Jy het die krag van ‘n nuwe lewe.
=> Jy sal op die dag van Christus liggaamlik opstaan uit die graf.

Jy is eiendom van God
Julle is vrygekoop en die prys is betaal! (1 Kor 7:23). Sedert die sondeval het die Satan ‘n houvas op die mensdom gekry (Genesis 3). Jesus het deur sy dood en opstanding die eienaarskap verander. Vir jou lewe is ‘n duur prys betaal. Jy is eiendom van God om Hom met blydskap te kan dien. Jy is nou erfgenaam met Christus Jesus.

Jy word vrygespreek van sondeskuld
Die wrede lyding van die kruisdood, die kreet van Jesus “Eli, Eli, lema sabagtani” (my God, my God waarom het U my verlaat), laat my opnuut besef waarvoor Jesus mens geword het. Nie in die eerste plek sodat ek liggaamlik gesond kan wees nie, of dat ek net ‘n gelukkige lewe op aarde sou hê nie! Veel meer! Sy kruisdood is die volle betaling vir my sondeskuld. Ons wat skuldig sou wees voor die ewige Regter en tot die ewige verderf veroordeel sou word, word ter wille van Christus vrygespreek – vir altyd!

Jy het die krag van ‘n nuwe lewe
Dieselfde krag van die Heilige Gees, waardeur Jesus die dood oorwin en uit die graf opgestaan het, word ook aan God se kinders geskenk. ‘n Nuwe geboorte vind plaas in geestelik dooie mense. God se genade is geweldig. Hy gee ons nou reeds geestelike krag om ‘n lewe tot eer van God te kan lewe, vry van die oorheersing van my ou sondige natuur. Wat ‘n heerlike voorreg!

Jy sal op die dag van Christus liggaamlik opstaan uit die graf
Net soos Jesus se graf leeg was op Paassondag, so sal elkeen wat as kind van God gesterf het se graf leeg wees met die wederkoms van Jesus Christus (1 Kor 15:20-23). Sy opstanding uit die dood verseker ons van ‘n heerlike opstanding en ‘n ewige woonplek op die nuwe aarde!

Dr. Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css