Die Weg

 

Op weg met Christus (1)

'Toe sê Hy vir hulle: “Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?” Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.' - Lukas 24:25-27.

Dit was twee verwarde dissipels wat op pad was na Emmaus. Hulle kon nie verstaan waarom Christus moes sterf nie. Terwyl hulle bedruk loop en gesels, sluit Jesus by hulle aan. Hulle het egter nie besef dat Hy hulle opgestane Here is nie. Hy wys hulle daarop dat hulle bedruktheid die gevolg is van hul gebrek aan geloof in die Woord van God. Toe begin Hy hulle leer. En so begin Hy by Moses en die profete en lê aan hulle al die Skrifuitsprake uit wat op Hom betrekking gehad het. Hy stap met hulle deur die Heilige Skrif en toon aan hoe God belowe het om die verlore sondaars te red. Hierdie redding sou deur die lyde, dood en opstanding van sy geliefde Seun geskied.

Hy het hulle dalk herinner aan die verlossing uit Egipte - hoe die Israeliete 'n lam sonder gebrek moes slag en die bloed aan hul deurkosyne moes verf. Almal wat hul ingange met hierdie bloed gemerk het, het aan die dood ontkom.

Hy het hulle dalk ook herinner aan die tempel, waar die diere-offers dag na dag gebring is. Hierdie offerdiere moes as plaasvervangers sterwe vir dié wat dit eintlik verdien het. Hierdie offerandes is dag na dag, maand na maand, jaar na jaar herhaal. Maar nie een van hierdie offers was die beloofde Lam van God wat eens en vir altyd die sondes van God se volk sou wegneem nie.

Nou is die dissipels self getuies daarvan dat God sy profesieë en beloftes vervul het. Twee dae tevore is die Lam van God geslag. En nou het God Hom uit die dode opgewek. Dink hulle wel daaraan dat die Meester gesê het dat Hy na Jerusalem moes gaan? Het hulle die woorde van Jesaja onthou wat gesê het dat die Messias soos 'n lam na die slagplek gelei sou word: “Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders -ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.” (Jes 53:7). Hy is verdruk en mishandel, maar in sy triomf sou Hy vergifnis vir baie bring.

Ons kan ons voorstel hoe Jesus deur die hele Skrif gaan en vir hulle die een Bybelgedeelte na die ander verklaar. Hy het hulle gehelp om te besef dat dit die boodskap van die hele Skrif was.  Hulle het die Skrifte geken, maar nie die werklike boodskap daarvan verstaan nie. Daarom sê Jesus: "Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig. En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie." (Joh 5:39-40).

Daar is mense wat die Woord van God suiwer akademiese benader. Hulle wil die Skrif bestudeer, maar hulle stel nie belang in die Christus van die Skrif nie. Jesus sê: "Julle fout is: julle wil nie na My toe kom om die lewe te hê nie” (Joh 5:40).

Dit is moontlik om 'n Bybel te hê, dit is moontlik om honderde Bybels te hê, en tog nie die boodskap te verstaan nie, en nie te erken dat die ganse Heilige Skrif heenwys na Jesus nie. Die boodskap van die Bybel gaan om Jesus en om dit wat Hy vir ons gedoen het. Lees met groot begeerte jou Bybel en laat Christus deur die Heilige Gees aan jou verklaar wat die sentrale tema van die Skrif is.  Jy sal vind dat jou verwardheid verdwyn, jou onkunde, jou hartseer en wanhoop van jou wyk. Kyk na Hom, vertrou Hom en leer om die Evangelie te verstaan - want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo.

(word vervolg)

P Christian Wegert: Ein Fussmarsch mit Jesus - Teil II. (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css