Die Weg

 

Om nie deur sorge of voorspoed verstrik te raak nie

Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug.” - Matteus 13:22.

In sy gelykenis van die saaier beskryf Jesus die gevare wat daar op ons geloofspad lê. Twee besondere gevare wat ons geloof kan vernietig is die “bekommernisse of sorge van hierdie wêreld” en die “verleidelikheid van rykdom" (of soos laasgenoemde in Duits vertaal is, die bedrieglikheid van rykdom). Daarmee word dit duidelik dat beide 'n gevaar vir die gelowige inhou en die Woord van God uit ons lewens kan verdring. Iemand wat min in die lewe besit, lewe in 'n daelikse stryd om aan sy/haar basiese behoeftes te kan voldoen. Rykdom daarenteen bring selfverheerliking en die waan dat jyself jou toekoms kan bepaal. Beide kan gevaarlike valstrikke wees en maak dat die mens se aandag van God en sy Woord afgetrek word.

Hoe kan ons onsself uit hierdie gevaarlike strikke bevry? Deur ons bekommernisse nie vir onsself te hou nie, maar aan Jesus Christus oor te dra. Hy is ons Voorspraak by die Vader en by Hom is dit in goeie hande. Hy sorg vir ons. “Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is, maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee.” (Luk 12:29-31). En as ons intussen welvarend geraak het, moet ons onthou dat geld en goed geskenke is van God (Jak 1:17). En omdat ons dit van God ontvang moet ons dit ook met groot dankbaarheid só gebruik dat dit tot seën vir ander kan wees en dit vrug kan dra in God se koninkryk (vgl Matt 25:34-40). Só bevry van dié strikke, kan almal lewe in die lewegewende lig van God se Woord.

P Hermann Traub in Neukirchener Kalender 2011.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css