Die Weg

 

Lewe onder die lamp van God se Woord

“Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.” Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was.” - 2 Petrus 1:16-18.

In die tyd van die vroeë Christelike kerk was die meeste mense ongeletterd. In sommige gemeenskappe kon net een of twee persone uit elke 1 000 lees en skryf. Mense was baie skepties oor die vermoë van boeke om inligting betroubaar oor te dra. Papias, een van die leiersfigure van die kerk, het byvoorbeeld gesê dat 'n lewende ooggetuie baie beter is as 'n dooie boek.

Teen hierdie agtergrond is dit duidelik waarom Petrus soveel moeite doen om sy lesers te oortuig dat hy 'n oor- en ooggetuie van die heerlikheid en majesteit van Jesus Christus is (vers 16-18). Hy verwys na die gebeure op die Berg van Verheerliking (Matt 17:1-8) waar hy self die wonderlike voorreg gehad het om die heerlikheid van Jesus Christus te aanskou.

'n Mens wil 'n bietjie jaloers raak op Petrus. Partykeer dink jy: As ek net vandag Christus in sy heerlikheid mag sien, as ek net vandag God se stem uit die hemel kan hoor, sal dit dan nie baie makliker wees om te glo en gelowig te lewe nie? Watter ongelooflike krag en motivering sal dit vir 'n mens se lewe inhou!

Dit is egter opmerklik dat Petrus nie die gebeure op die Berg van Verheerliking verhef tot die grootste gebeurtenis in sy lewe nie. Wat hy daar beleef het, het net vir hom "die boodskap van die profete NOG MEER BEVESTIG" (vers 19). Op die Berg van Verheerliking was daar wel 'n hemelse glans (Luk 9:31 ), maar wat hy vir gelowiges aanbeveel is die lamp van God se Woord. Hierdie lamp skyn omdat God se Gees daarin getuig.

Wie volhard om in die lig van hierdie lamp te lewe hoor wél die stem van God en ontmoet wél die verheerlikte Christus. Hy is die Môrester wat nou deur die geloof in jou hart opkom (Open 22: 16), 'n aanduiding dat die volle dag van God se nuwe wêreld besig is om te breek.

Ds WC Vergeer in “So bely en leef ons”.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css