Die Weg

 

Die geboorteplek van 'n nuwe lewe

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.” - 1 Petrus 1:3.

Dit klink onmoontlik as ons lees dat die geboorteplek van die nuwe lewe in die graf is! "Kan dit wees," vra ons, "dat die geboorteplek van die lewe in die dood is?" Die dood is dan die einde van alles en die graf die finale punt waarna daar geen lewe is nie!

Menslik gesproke is lewe na die dood nie moontlik nie, en tog leer God se Woord juis aan ons: "In sy groot ontferming het Hy aan ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood."

Dit is 'n groot wonder van God dat die dood die wieg is van die nuwe lewe. Ons sou wou redeneer dat die lewe eerste is en dat die dood daarna volg. Hier hoor ons van die dood wat die oorsprong van die lewe is, selfs nog meer, naamlik van die dood wat die oorsprong van die nuwe lewe is!

Dit is die wonder van die koms van Jesus Christus in die vlees.

Alles wat Hy gedoen het, het Hy vir ons gedoen. Dwarsdeur sy lydensweg het Hy vir ons gely, sy kruisiging was vir ons, in ons plek. Hy is vir ons begrawe. Hy was die eersteling wat opgestaan het sodat ons wat in Hom glo ook deur sy krag in 'n nuwe lewe opgewek kan word.

Ons opdrag lê in die woorde van Paulus aan die Kolossense (3:10): “Julle het met die ou sondige mens gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens ... "

Laat ons lewe as nuwe mense en laat elke dag 'n lewe van dankbaarheid wees, tot eer van die Here!

Ds Pieter J van der Walt in “So bely en leef ons”.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css