Die Weg

 

Christus bewaar sy Kerk

“In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.“ - Johannes 16:33 (53 vertaling).

In die lewe van die gelowige is daar twee werklikhede wat teenoor mekaar staan. Aan die een kant is daar die woede van die wêreld wat angs in 'n mens opwek. Hierdie woede van die wêreld is soms moeilik om te begryp. Waarom is daar soveel weersin en soms woede teenoor die Christen dat die geskiedenis van die Kerk een lang verhaal van vervolging, bloedvergieting en martelaarskap is? Waarom word die Kerk van Jesus Christus altyd weer gekruisig? Waarom word die Christene soms so verag en gehaat? Waarom is dit so dat ook ek, wanneer ek getrou aan die kant van my Here wil staan, telkens moet ondervind dat mense dit vir my moeilik probeer maak? Waarom moet ek spot verduur en smaad ly net omdat ek aan die kant van Jesus Christus staan? Waarom, o waarom? Omdat oral waar die Woord van God te voorskyn tree, die Satan nie rustig kan bly slaap nie (sien volgende boodskap).

Teenoor die woede van die wêreld weet die Christen egter ook van iets anders wat veel groter en veel heerliker is: die werklikheid van die bewarende hand van God wat Hy oor sy kinders uitgestrek hou. Die Kerk leef nie net in die skaduwee van die kruis nie, maar ook in die lig van die opstandingsmôre, in die heerlikheid van Christus se oorwinning. Wanneer die wêreld se woede ontbrand, moet ons dus altyd daaraan dink dat die laaste woord aan Christus behoort wie gesê het: “Hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin".

Verwerk uit: Lig en Lewe – Ons Glo.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css