Die Weg

 

Teen wie veg ons eintlik?

“Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” - Efesiërs 6:12 (53-vertaling).

Die teksvers hierbo kom uit die laaste deel van Paulus se brief aan die Efesiërs waarin hy hulle oproep om heilig en godvrugtig te lewe. Hy waarsku sy lesers dat die stryd van die gelowige Christen nie so maklik is nie, omdat die stryd nie alleen teen sigbare teenstanders en struikelblokke is nie, maar veral teen magte wat onder die oppervlakte werksaam is. Ons stryd is veral teen die magte van die duiwel wat ons nie met gewone wapens of met 'n sterk wil alleen kan baasraak nie. Die duiwel en sy magte val ons aan op 'n manier waarteen ons dikwels magteloos staan as ons op ons eie kragte wil staatmaak.

In Kolossense 2:8 en 15 is Paulus meer spesifiek oor wat hy met hierdie magte bedoel wat die geestelike ondergang van die gelowige soek. Dit is die menslike wyshede en filosofieë wat die gelowige kan laat twyfel aan die volle betekenis van Christus. Dan is daar baie oorgelewerde tradisies wat vroom lyk terwyl dit net uiterlike vertoon is. Dit is beginsels wat wel deur die wêreld aangeprys word maar tog nie in ooreenstemming is met die Evangelie van Jesus Christus nie.

Johannes Calvyn het gesê:

Oral waar die Woord van God te voorskyn tree, kan die Satan nie rustig slaap nie. Hy gebruik eers die strydmagte van mense om die lig van die evangelie te probeer onderdruk. Maar as hy daardeur niks kan bereik nie, begin hy valstrikke vir die gelowiges stel om deur middel van onenigheid, twis en twyfel die waarheid tot niet te maak.

Teen hierdie magte wat die duiwel met soveel lis tot sy eie voordeel inspan, kan ons nie met vleeslike wapens stry nie. Maar ons het die wete dat Christus hierdie magte oorwin het en dat ons ook deur Hom kán oorwin as ons die volle wapenrusting opneem wat Hy ons skenk.  Daarvoor het Jesus Christus ook gesterf - dat ons ten volle oorwinnaars kan wees, saam met Hom.

Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. ” (Ef 6:13)

- dw-

Bronne: Lig en lewe - “Ons Glo” onder redaksie van RJN van Tonder
Johannes Calvijn Institutie 1 (soos in Nederlands vertaal deur Dr A Sizoo).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css