Die Weg

 

Om gelowig te kan wag

“Daarom het Hebron die erfdeel geword van Kaleb, die seun van Jefúnne, die Kenissiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die HERE, die God van Israel, te volg.”  - Josua 14:14 (53-vertaling)

Die agtergrond tot die bostaande teks vind ons in Numeri 13 en 14. Toe die Israeliete op bevel van die Here die land Kanaan moes intrek om dit te verower, het die volk bang geword, want het tien van die verspieders gesê: “Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë.” (Num 13:33). Daarteenoor was die woorde van Josua en Kaleb: “As die HERE ‘n welbehae in ons het, sal Hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, ‘n land wat oorloop van melk en heuning.” (Num 14: 8).

“Omdat hy volgehou het om die HERE te volg”. Wat ’n mooi getuigskrif om vir iemand te gee! Hierdie woorde kom nie minder as drie keer in hierdie hoofstuk voor nie. Toe die ander verspieders die volk tot paniek gedryf het, het Kaleb volgehou om die Here te volg. (Num 14:6-9). Op daardie dag het Moses vir Kaleb gesweer en gesê: “Waarlik, die land wat jou voet betree het, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as ‘n erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die HERE my God te volg.” (Num 14:9). Nou na 45 jaar word Kaleb se getrouheid beloon.

Dr. Campbell Morgan som bostaande treffend op met hierdie woorde : “Geloof sien en waag op die dag van oorweldigende moeilikhede, geloof wag geduldig deur die vertraging wat deur ander se mislukkings veroorsaak word, geloof handel met moed op die dag van geleentheid.

As Kaleb se lewe vir ons een les leer, dan is dit die les van geloofsvertroue; om ’n probleem te sien uit die Goddelike oogpunt; om nie ongeduldig te word as ons nie onmiddellik ons doel kan bereik nie. Want na 45 jaar kon Kaleb die Enakiete verslaan en sy erfdeel in besit neem:  “Maar aan Kaleb, die seun van Jefúnne, het hy ‘n aandeel onder die kinders van Juda gegee, volgens die bevel van die HERE aan Josua: die stad van Arba, die vader van Enak, dit is Hebron. En Kaleb het die drie seuns van Enak: Sesai, Ahíman en Talmai, afstammelinge van Enak, daaruit verdrywe.” (Jos 15:13-14).

Gebed: O Here, ons is dikwels so haastig. U aan wie die eeue behoort, roep ons vandag weer toe om geduld en lydsaamheid te leer. Ons wil in hierdie dag wandel met ons oog gevestig op Jesus die owerste leidsman en voleinder van ons geloof. Amen

Uit: Lig en lewe, onder redaksie van ds Norval Geldenhuys (effens aangepas)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css