Die Weg

 

Nuwe lewe op die regte fondament

En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.” - Handelinge 9:6 (53-vertaling).

Here, wat wil U hê moet ek doen?” Met hierdie vraag kom daar 'n totale ommekeer in die lewe van die apostel Paulus. Die ou fondament word prysgegee, en 'n nuwe fondament word gelê waarop sy ganse lewensgebou voortaan sou rus, naamlik die fondament Jesus Christus. Van hierdie oomblik af sou nie meer sy eie wil nie, maar die wil van Christus sy lewe beheer. Dit behoort ook die lewensreël van elke kind van God te wees. Die vraag wat ons voortdurend onder alle omstandighede van die lewe moet vra, is: Wat wil Christus hê dat ek moet doen? 

Vra dit in tyd van versoeking. Die feit dat jy 'n verloste is, vrywaar jou nooit teen versoeking nie. Satan laat jou nooit met rus nie. Hy stel dikwels op die mees listigste manier die sonde in sy aanloklikste en “onskuldigste” vorme aan jou voor. Dit is dan dat jy in groot gevaar verkeer. Dit is op sulke oomblikke dat ons ons tot die Here moet wend en vra: “Here, wat wil U hê moet ek doen?" Luister dan na sy stem. Hy gee krag en genade om te kan sê soos Hyself gesê het: “Gaan weg agter my, Satan!"

Vra dit in die tyd van beproewing. Wanneer ons oorweldig word deur smart en droefheid, wanneer onsekerheid ons wil verteer, wanneer ons oorval word deur die angste van die dood, dan moet ons ons tot die Here wend met die vraag: ”Wat wil U hê moet ek doen?" Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Hy sal die nodige krag gee om die beproewing te dra. Hy sal die nodige genade gee om nie ongeduldig te word en die Naam van die Vader oneer aan te doen nie. Hy sal die beproewing tot groot seën vir onsself en vir ons medemens maak. Ons sal gelouter uit die smeltkroes kom, en ons siel sal vervul word met 'n goddelike vrede.

Vra in die tyd van voorspoed. Tye van voorspoed hou dikwels vir die kind van die Here meer gevaar in as tye van teëspoed. Hoe maklik vergeet ons ons afhanklikheid van die Here in sulke tye? Hoe maklik vergeet ons dat Hy alles uit loutere genade aan ons skenk?  Juis ook dan moet ons tot Christus kom met die vraag: “Wat wil U hê moet ek doen?"

Die Here is goed en regverdig: Hy wys selfs vir sondaars die pad aan, Hy laat aan hulpeloses reg geskied en Hy leer hulle sy pad. Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel met dié wat sy verbond en verordeninge bewaar.”  (Ps 25:8-9; 83-vertaling)

Ds F S Malan: Lig vir die lewenspad
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css