Die Weg

 

Vir die oorblywende tyd van jou aardse bestaan

Daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God” - 1 Petrus 4:2 (Direkte vertaling).

Wanneer 'n mens tot bekering kom, bring Christus 'n groot verandering in hierdie mens se lewe. Dan word die mens se lewe verdeel in die tyd vóór die bekering en die tyd ná die bekering, dit is die vorige tyd” en die oorblywende tyd”. So weet elke gelowige van 'n vroeër, 'n voorheen, 'n toe, en 'n later, 'n daarna en nou. Die oorgang kan skielik kom of geleidelik plaasvind. Hoe 'n mens tot geloof kom, is nie belangrik nie, maar dat jy tot geloof gekom het, is die onmisbare eis vir toegang tot die koninkryk van God.

Maar die gelowige bly 'n mens, bly in die vlees en het nog nie die volmaakte, heerlike lewe in Christus ontvang nie. Ons leef op hierdie aarde en leef van die aarde. Ons het 'n liggaam waardeur ons werk, leef en bestaan ... en ook versoek word. Ons leef saam met ander mense en deel die stryd, die moeite en die beperktheid van die aardse bestaan. Ons leef saam met mense wat weet hulle het oorgegaan in die oorblywende tyd, maar leef eweneens ook saam met 'n groter menigte wat nog leef in die vorige tyd, dit is mense wat nog nie deel het aan die ewige lewe in Christus nie.

In die oorblywende tyd mag ons nie meer soos voorheen lewe volgens die begeertes van die ongelowige en onwedergebore mens nie. Hierdie begeertes kom nie van God nie en word nie op Hom gerig nie, maar dit kom juis uit die sondige hart en uit die duiwel en is gerig teen en weg van God. Die menslike begeertes is gerig op 'n eie koninkryk in plaas van op God se koninkryk; gerig op 'n eie weg teenoor God se weg; gerig op die dood omdat dit die lewe verwerp.

Die gelowige mens se lewe moet van Christus getuig. Daarom moet die oorblywende tyd ingerig word volgens die wil van God. En God se wil staan vir ons duidelik opgeteken in die Bybel, sodat elkeen wat die wil van God doen, deel kan hê aan Christus.

“Ons het inderdaad deelgenote van Christus geword, mits ons enduit stewig bly vashou aan ons aanvanklike geloofsvertroue – soos gesê word: 'Vandag, as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard ... nie'” (Heb 3:14-15).

Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.” (Heb 13:21; 83-vertaling).

Met erkenning aan Dr AC Barnard (Lig en Lewe, 1973).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css