Die Weg

 

Christus se Hemelvaart ter wille van ons

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie.” - Handelinge 1:8-9.

Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn.” - Hebreërs 9:24.

Soos Christus ter wille van ons gely en gesterf het, so is Hy ook ter wille van ons in die hemel opgeneem. Dit is nie asof Hy sy taak met sy lyde voltooi het en nou uiteindelik terugkeer na die hemel vanwaar Hy gekom het nie. Sy verlossingswerk gaan steeds voort ná sy hemelvaart. 'n Mens kan sê dat sy verlossingswerk eers begin het nadat Hy sy versoeningswerk aan die kruis afgehandel het. Want het Christus nie self gesê dat Hy gaan om vir ons plek te berei nie?: “In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan.” (Joh 14:2-4). Paulus sê: “Maar soos daar geskrywe staan: 'Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie,' en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” (1 Kor 2:9).

Dit beteken nie dat Christus net in die hemel werksaam is nie. Nee, Hy tree sowel in die hemel op as op die aarde. Vanuit die hemel bewerkstellig en bevorder Hy die heil en welsyn van sy kerk hier op aarde. Ook hier moet Hy sy kerk bewaar teen die magtige vyande. “Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem. “ (Kol 1:18).  Paulus skryf aan die Efesiërs: “.... hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is.” (Ef 5:29-30).

Die hemelvaart van Christus is dus 'n weldaad wat God aan ons bewys het, waarvoor ons Hom nooit genoeg kan dank nie. Dit is die vrug van die bittere lyding van ons Heiland, 'n vrug wat vir ons die ewige lewe bring. As Christus nie terug gegaan het na die hemel nie, dan sou Hy ook nie vir ons 'n plek berei het nie en sou die hemel steeds vir ons geslote gebly het.

“Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.” (1 Pet 1:3-5).

-dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css