Die Weg

 

Na sy hemelvaart is Christus nog steeds by ons

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”  - Matteus 28:19-20.

Met die hemelvaart het Christus belowe dat Hy sy dissipels nooit sou verlaat nie. Hulle het immers die oorweldigende opdrag ontvang om die evangelie te gaan verkondig tot aan die uithoeke van die wêreld en mense die dissipels van Jesus Christus te maak. Dit was 'n taak wat hulle alleen in die krag van Christus tot uitvoer kon bring. Geen mens in die wêreld is in staat om die harte van mense tot Christus te bekeer as Christus nie self in die harte van daardie mense werk nie. Daar is niks harder in die wêreld as 'n mens se hart nie. En as dit net aan die apostels of die kerk oorgelaat moes word om die wêreld vir Christus te bekeer, sou daar nooit 'n Christendom op aarde bestaan het nie. As Christus dus weggegaan en die dissipels aan hulleself oorgelaat het, kon hulle maar alles laat vaar en weer gaan visvang het.

En tog weet ons dat Christus vertrek het. Hy is voor die oë van sy dissipels in die hemel opgeneem. Hulle het Jesus nooit weer gesien nie. Johannes het Hom wel later in 'n visioen op Patmos gesien, maar ver van hom af in sy hemelse heerlikheid. Hy kon sy Here nie omhels nie. Het Jesus Christus dus sy belofte gebreek en sy dissipels alleen agtergelaat? Het Hy hulle verlaat en hulle alleen soos skape onder die wolwe ingestuur?

Christus is wel hemel toe, maar juis daarom het Hy sy Heilige Gees na ons toe gestuur, soos Hy beloof het: “Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.” (Joh 16:7).  Deur sy Gees leef Hy nou in ons harte (vgl. Ef 3 :17). Christus het dus deur sy Gees weer na ons toe teruggekeer en vertoef nou nie net onder ons soos gedurende sy omwandeling op aarde nie, maar woon vir ewig in ons en verkeer só in noue omgang met ons op aarde.

Daar bestaan dus vandag 'n sterker, inniger en meer permanente band tussen Christus en ons, as gedurende sy omwandeling op die aarde. Vanuit die hemel sien Hy elke gelowige, hoor Hy elke versugting, spreek Hy tot ons deur sy Woord en verlos Hy ons deur sy Gees. Hy was nooit op aarde nader aan sy volk as ná sy hemelvaart nie. Hy leef elke dag saam met ons, en daar gebeur niks met ons waar Hy nie van weet nie. Net soos toe Hy op aarde was, leer Hy ons, troos Hy die treurendes, rig Hy dié wat geboë is op, genees Hy die krankes en lei Hy ons op die weg van die lewe.

Deur die geloof sien ons Hom en hoor ons sy stem in ons harte. Ons voel sy hand van genade elke dag in ons lewe. Ons vertrou op Hom en leun op Hom in ons swakheid. Ons spreek tot Hom in die gebed en weet dat Hy ons hoor. Ons luister na sy gebooie en voer dit uit in ons swakheid: Hy is by ons, en ons is by Hom. Afstand tel hier nie. Christus is deur sy alomteenwoordige krag en sy alwetendheid by ons, en aangesien sy Godheid nie van sy mensheid geskei kan word nie, beteken dit dat Christus vir ons nog presies dieselfde is as wat Hy vir sy dissipels op aarde was. Hy, die lewende Christus, ons getroue en barmhartige Heiland, is elke oomblik in ons midde en verlaat ons nooit nie. Daarvan kan ons seker wees; daardeur kan ons getroos wees, en daarin kan ons sterk wees. Christus is met ons in stryd en lyde, in lewe en in sterwe.

Deur sy hemelvaart het Christus nie verder van ons af weggegaan nie maar het Hy nader aan ons gekom. Toe Hy liggaamlik op die aarde was, was Hy net op sekere tye en plekke te vinde. Maar nou in die hemel is Hy toeganklik vir alle gelowiges, te alle tye en op alle plekke. Ons hoef ons nooit verlate te voel nie.

Dr SJ van der Walt: Die vaste Fondament (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css