Die Weg

 

Voel jy soos 'n weeskind vandag?

“En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” - Matteus 28:20.

Voel jy soos ‘n WEESKIND vandag? Op hierdie vraag sal ons verskillende antwoorde kry.

♦ Jou ouers is dalk beide oorlede – daarom voel en is jy ‘n weeskind.

♦ Jy is miskien kind van ‘n enkelouer, en het nie ‘n goeie verhouding met pa of ma nie.

♦ Jou man of vrou is dalk oorlede, daarom is dit ‘n vreeslike eensaamheid – jy voel soos ‘n weeskind!

♦ Jy leef oorsee en is eensaam tussen vreemde kulture, ver van jou geliefdes.

♦ Jy is dalk student, wat worstel om aan te pas. Of jy het in die stad begin werk, maar kan nie jou voete vind nie.

♦ Maar daar is ook van ons wat al ons familie om ons het, daagliks tussen ‘n klomp mense werk – en dan tog soos ‘n weeskind voel!

Wat laat ons so voel? ‘n Weeskind-gevoel is wanneer jy leiding soek, maar daar is niemand vir wie jy kan vra nie. Of jy voel onseker en soek beskerming. Daardie erge alleen-in-die-wêreld gevoel, al is daar baie mense rondom jou.

God het Hom as Vader bekend gemaak. Nie net Vader van Jesus nie, maar ook Vader van mense. In hierdie Vader-kind verhouding lê daar geweldige troos en krag opgesluit. In Johannes 14 is die Seun van God in gesprek met mense wat God se kinders geword het. Jesus se taak in opdrag van sy hemelse Vader was byna voltooi. Die kruis en opstanding sou volg, en daarna die hemelvaart. Hemelvaart sou skeiding bring. Die saamwees, luister na Jesus se wysheid, beleef van sy krag, ervaring van sy liefde, sou eers verby wees. Daarop word hulle voorberei. Maar nie net aan hulle word ‘n heerlike belofte gemaak nie, ook aan my en jou. Vandag en elke dag!

Wat is die belofte van Jesus wat na die hemel opgevaar het? “Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.” (Joh 14:18) Wat ‘n wonderlike versekering! En dit was nie ‘n leë belofte nie. Jesus het weer gekom toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is. Omdat God die Vader, Seun en Gees een is, is Hy in sy volheid by sy kinders. Nie weeskinders nie, maar God se kinders. Die seën daarvan dat ons nie weeskinders is nie, word deur Jesus uitgespel: Die Gees sal ons Voorspraak (of Trooster) wees, ons herinner aan Jesus se woorde, altyd by ons wees, aan ons ‘n hemelse vrede gee en bangheid wegneem.

God die Vader neem mense uit liefde aan as kinders. In Jesus word alles wat sondaars van Hom sou skei, weggeneem. Mense word met liefde gevul, sodat hulle God as Vader kan liefhê.

Vir elkeen wat liefde vir God het, is dit waar: jy is nie 'n weeskind nie. God is met jou deur sy Gees!

Dr. Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css