Die Weg

 

Christus giet sy hemelse gawes oor ons uit

'Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die Skrif: “Toe Hy na die hoogte opgevaar het, het Hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee.”' - Efesiërs 4:7-8.

Deurdat Christus verhoog is tot aan die regterhand van God, kan Hy die rykdom van God se genadegawes mildelik en oorvloedig oor ons uitgiet. Deur die Heilige Gees kan Hy sy kerk laat deel in sy rykdom.  Dit is 'n rykdom aan geestelike gawes soos kennis, geregtigheid en heiligheid, en die gawes van geloof, hoop en liefde. “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing”, sê Paulus in Galasiërs 5:22-23.

Die Heilige Gees het hemelse gawes uitgegiet op die aarde. Daar bestaan dinge op aarde wat nie uit die aarde is nie. Daar is rykdomme op hierdie aarde wat nie deur die aarde voortgebring kan word nie. Sonder daardie gawes sou daar geen kerk gewees het nie. Sonder daardie gawes kan daar geen gelowige in die wêreld wees nie. Dis nie so vanselfsprekend dat daar wel 'n kerk op die aarde is nie. Die gelowiges met hul geestelike gawes is wonderwerke van God se genade. Elke gelowige is 'n lewende wonder. Die wêreld kan uit sy eie geen Christene oplewer nie, net so min as wat die graf die lewe kan voortbring as God dit nie self doen nie. 

God het deur Christus 'n groot verskeidenheid van gawes aan die kerk van Christus geskenk. Nie almal het dieselfde gawes nie, maar die een vul die ander aan (vgl 1 Kor 12). En daar is nie een wat niks besit nie. Elke gelowige is deur God op een of ander manier met gawes voorsien om die kerk te dien. En ons MOET dit gebruik. Ons mag ons talente nie verborge laat lê nie. Dit is dan ook wat Jesus gesê het in die gelykenis van die talente (Matt 25:14-30). Die laaste man in hierdie gelykenis se optrede het gewys dat hy net aan homself gedink het. Ons mag nooit verskonings soek om die werk wat God aan ons opdra te probeer ontduik nie. Dit is wanneer elke lid die volste gebruik maak van sy/haar gawes dat die kerk sal bloei en God verheerlik sal word.

Christus is nie suinig met sy gawes nie. Hy wil hê dat sy kerk ryk in genade sal wees. Wat sou ons lewe tog nie dor en doods gewees het sonder die bevrugtende werksaamheid van God se Gees op aarde nie! Deur die Gees kry Christus in ons gestalte. “Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.” (Gal 5:24-25).

- dw-

Met erkenning aan dr SJ van der Walt: Die vaste Fondament

(Kerk = die gemeenskap van gelowiges)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css