Die Weg

 

Die Heilige Gees ons Trooster

Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.” - Johannes 15:26 (53-vertaling).

Die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort, 50 dae na die Paasfees en 10 dae na die hemelvaart van Christus. Daar was 'n geluid soos dié van 'n stormwind en tonge van vuur wat op elke dissipel gaan sit het. Die wind dui die kragtige, onsigbare werking van die Gees aan, en de vurige tonge dui die reinigende en verterende krag van die Heilige Gees aan wat onder alle nasies (tonge) sy krag sal openbaar en elkeen sal toespreek in 'n taal wat hy kan verstaan. Die kerk sou nou nie meer net tot Israel beperk wees nie, maar sou voortaan 'n algemene (universele) kerk word, wat geen grense van ras of staat meer sou ken nie.

Die Heilige Gees het nie alleen sy gawes op die aarde uitgestort nie (sien vorige boodskap), maar Hy werk ook die geloof in mense se harte om dissipels van Christus te word. Ten slotte word Hy ook nog in Grieks die Parakleet genoem, wat “Trooster”, “Helper” of “Advokaat” beteken. Sy taak is dan ook om God se lydende en strydende volk op aarde te vertroos.

Die Heilige Gees vertroos ons op ons lewenspad. Die Heilige Gees bid vir ons in ons eie hart. “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.” (Rom 8:26). Hy lei ons, bemoedig ons, leer ons en versterk ons. Hy gee ons krag om teen die sonde te stry en te volhard tot die dood toe. Hy laat die beeld van God weer in ons gestalte kry en maak ons gereed om ons plekke in te neem in die tempel wat nie met hande gemaak is nie. “Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly.” (Open 3:12). 

As die Heilige Gees nie uitgestort is nie, kon daar geen vergadering van gelowiges, dit is geen Kerk, op aarde ontstaan het nie. Sonder die werking van God se Gees sou die apostels geen enkele mens ooit 'n dissipel (navolger) van Christus kon maak nie. Deur die Heilige Gees word die Woord in die harte van mense ingedra, sodat dit daar ontkiem en vrug dra. Deur die Heilige Gees word ons persoonlik met Christus verenig. “Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee.” ( 1 Joh 3:24).  Deur die Gees ontvang ons dan ook die weldade van Christus, nl. geregtigheid, heiligheid en heerlikheid. Deur die geregtigheid word ons geheilig en deur toenemende heiligmaking kom ons eenmaal tot die volle besit van heerlikheid in die hemel.

- dw -

Met erkenning aan dr SJ van der Walt: Die vaste Fondament
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css