Die Weg

 

Ons geloof saamgevat

Ons het gedurende die voorafgaande 7 weke die kruisiging, opstanding en hemelvaart van Christus herdenk en die afgelope Sondag die uitstorting van die Heilige Gees. Alles wat ons hier gesê het, word vir ons saamgevat in die woorde van die geloofsbelydenis van Nicea. Hierdie belydenis is oorspronklik in 325 nC te Nicea in Klein Asië opgestel en is waarskynlik in 381 te Konstantinopel finaal geformuleer. 

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge;
en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore:
Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God,
gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het.
Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal
en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword: Hy het mens geword;
onder Pontius Pilatus is Hy vir ons gekruisig;
Hy het gely en is begrawe.
Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan, en Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Aan Sy koningskap sal daar geen einde wees nie.
Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak.
Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik.
Hy het deur die profete gespreek.
Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk**
Ons bely een doop tot vergifnis van sondes.
Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling.
Amen.

** Apostoliese kerk = d.i. volgens die leer en werksaamhede van die apostels soos in die Nuwe Testament vervat.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css