Die Weg

 

Waarom kom almal wat die evangelie hoor nie tot bekering?

“Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.” Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir Hom: “Here, hoe kom dit dat U U aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie?” Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.” - Johannes 14:21-23.

Dit was Pinkster in Jerusalem, duisende Jode het tot bekering gekom en Jesus as Here bely. Daarna het Samaritane, Grieke, Romeine en mense uit Afrika tot geloof gekom. Maar tog het baie mense hulle rug op die evangelie en sodoende op Jesus Christus gedraai.

Waarom kom almal wat die evangelie hoor nie tot bekering nie? Jesus gee die antwoord op hierdie vraag in sy laaste gesprek voor sy kruisiging (Joh 14). Daar praat Hy met ons oor sy weggaan, sy kruisdood wat uitloop op die hemelvaart. Groot dinge! Wie sal dit begryp? Net sommige aan wie Hy Hom openbaar. Deur openbaring maak Hy Homself en sy heerlikheid, asook sy werke van verlossing aan mense bekend. Waar God Homself openbaar, gaan daar ‘n lig vir hulle op. Hulle sien en ervaar ‘n diepte van kennis van God.

In daardie diep gesprek sê Jesus: “En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.” (Joh 14:21) Dan word ‘n teenvraag gevra: “Here, hoe kom dit dat U U aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie?” ( Joh 14:22) Dit is ook my vraag hierbo.

Jesus antwoord: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.” (Joh 14:23).

Twee dinge maak die verskil: Liefde vir Jesus Christus. Bewaar van sy woorde. Vir hulle wat Hom liefhet en sy woorde bewaar, beloof Hy: Ons (die Vader en Seun) sal by jou kom woon! God sal Hom aan jou openbaar.

Dit het gebeur na Jesus se opstanding. Jesus se WOORDE waarmee Hy die doel van sy menswording, die grootheid van God se liefde – en veel meer – bekendgemaak het, is bevestig. Sommige het tot die besef gekom dat Jesus, wat aan die kruis gehang en gesterf het, werklik die Christus was en is. Hulle aanvaar sy woorde in geloof, hulle LIEFDE vir Jesus staan vas. Daarom ontvang hulle nog meer: Die Vader en die Seun het by hulle gaan woon.

Hulle ontvang egter nog meer. Die Heilige Gees word aan hulle gegee en ... “Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh 14:26).

Waarom ontvang sommige nie die openbaring van Jesus nie? Omdat hulle Hom en die Vader nie liefhet nie. Omdat hulle sy woorde van lewe verwerp!

HOE LIEF HET JY VIR JESUS? HOEVEEL ERNS MAAK JY MET SY WOORDE?

Sonder liefde vir Hom, sonder sy woorde wat in jou hart bewaar word, sal jy in die duisternis bly. Die lig van sy openbaring sal by jou verbygaan!

Dr. Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css