Die Weg

 

Die Here Jesus kom weer!

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God” -1 Thessalonisense 4:16 (53 vertaling).

Ons het in die afgelope weke teruggekyk op die eerste koms, lyde, sterwe en hemelvaart van Christus. Maar ons moet nie net na die verlede kyk nie, ons moet ook vorentoe kyk na dié dag wanneer Hy weer sal kom. Ook dán sal die aartsengel sy koms aankondig, maar hierdie keer nie net ten aanhore van 'n klompie skaapwagters iewers in die veld nie. Nee, elke oor sal die basuingeklank hoor en elke oog sal die Koning sien kom met sy hemelse tienduisendtalle.

Petrus sê die volgende van die wederkoms van Christus: “Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op dié dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan.” (2 Pet 3:10).  Onthou dan ook die woorde van ons Here Jesus: “as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie.” (Matt 24:43-44). En verder: “Daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. En dan sal hulle die Seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby.” (Luk 21:25-28).

Die wederkoms van Christus sal skielik en onverwags plaasvind. 'n Dief stuur nie 'n boodskap aan sy slagoffer en sê: Môrenag om drie-uur sal ek by jou inbreek nie. Hy kom onverwags en sonder waarskuwing. So sal die Here kom -  wanneer die mense Hom allermins verwag. Daarom moet die gelowige elke oomblik waaksaam en werksaam wees, gereed vir die koms van die Here. Verder sal daar verskriklike dinge plaasvind op die tyd wanneer Hy kom. Die suiwerende vuur van God se toorn sal deur die heelal trek om almal en alles eens en vir altyd van die sonde en die goddelose Satan en sy trawante te bevry. Alles waarop die sondige mens sy vertroue gestel het, sal om hom heen vergaan en wie nie deel het aan Christus nie, sal naak in hul angs voor God staan.

Nou kan 'n mens ook maar net sê wat Petrus gesê het: “Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word....Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.” (2 Pet  3:14-18).

- dw-

(Met erkenning aan Lig en Lewe 1978)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css