Die Weg

 

Om blydskap en vrede te ervaar

Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!” - Filippense 4:4.

'Dit is vreemd dat 'n man wat in die tronk sit, vir 'n gemeente kan skryf om bly te wees. Ons leer egter 'n belangrike les uit Paulus se gesindheid en optrede: jou innerlike gesteldheid moenie afhanklik wees van jou uiterlike omstandighede nie. Paulus was bly en vol vreugde omdat hy geweet het dat Jesus Christus met hom was, wat ook al sy omstandighede. Hy moedig die Filippense 'n hele paar keer aan om bly te wees, waarskynlik omdat hulle dié soort aanmoediging nodig gehad het. Dit is maklik om mismoedig te raak as dit sleg gaan met jou. Dit gebeur ook maklik dat mens toelaat dat onbelangrike dinge jou ontstel. As jy sukkel om in jou omstandighede bly te wees, kyk opnuut na jou lewe.' (Bybel in Praktyk)

Maar dit is ook die bedoeling van ons hemelse Vader dat ons bly sal wees in Hom en ons Here Jesus Christus:  “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.” (Fil 4:19). Want het Hy, ons Heiland, Jesus Christus, deur sy dood en opstanding ons nie vrygekoop uit die slawerny van die sonde en die dood nie? Ons het dus genoeg rede om saam met die Koragiete te sing: “dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap en U kan loof met die siter, o God, my God!”  (Ps 43:4; 53-vertaling). Hy het aan ons nuwe lewe geskenk, Hy het sy Gees in ons harte gegee wat ons troos en lei.

Hierdie Gees leer ons om die Woord te verstaan as ons daarom vra: “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.” (Jak 1:5). Daarom kon Paulus ook so vir die gemeente in Efese bid:  “Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken.” (Ef 1:16-17).

En hoe meer ons Hom leer ken, hoe groter word ons blydskap in Hom. God het ons alles in Hom geskenk: sy geregtigheid, sy liefde en sy oorvloed van genade. Daarom sê Paulus: “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” ( Rom 8:37-39).

Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.” (Ef 1:6). “Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap.” (1 Pet 1:8-9). Jesus het gesê: “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.” (Joh 15:9-11).  Om in Christus se liefde te bly behoort ons met blydskap te vervul. 'n Blydskap wat ewig is, omdat dit SY blydskap is.

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css