Die Weg

 

Is God nog in beheer?

“Dit is Ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg.”  - Psalm 2:6.

Sien jy ook hoe sterk die nasies en regeerders geword het?

Daarom is daar mense wat beweer dat God geen beheer meer het oor wat op aarde gebeur nie. Dit is maar net woelende NASIES, waarvan die sterkste een oorwin op grond van sy wapens, of sy ekonomiese mag en druk op die internasionale politieke wêreld. Met hoeveel militêre mag tree die groot moondhede en terroriste organisasies nie op nie! Hoe sterk is die nasies nie wat die geldmag het nie! Hulle kan voorskryf watter tipe regering daar moet wees voordat ontwikkelingshulp gegee word. Dit lyk soms of hulle die heil van ‘n land en sy mense bepaal.

Ook in die tyd van die konings van OU ISRAEL, soos Dawid, Salomo en ander, was daar sterk wêreldse magte. Soms het dit gelyk asof hierdie magte se opstand teen die konings van Israel ook ‘n opstand teen God was. Die konings in Israel is aangewys deur salwing met reukolie. Daardeur is gesê dat God hulle seën in hulle heerskappy, en hulle sal bewaar teen die aanslae van hulle vyande. Daardie konings moes dan as gesalfdes die Here dien en sy Naam eer onder die nasies. Die getroue konings het in hulle stryd teen die heidennasies op God vertrou. Hierdie godsvertroue word in Psalm 2 besing. Die koning is deur God aangewys. Hy het die koning soos ‘n seun aangeneem. Wie die koning se gesag wou omverwerp, het dan eintlik teen die Here in opstand gekom. Daarom lag en spot die almagtige God met hulle – Dit is Hy wat die uitkoms bepaal en nie hulle wapentuig en getalle nie. So moes grotes van destyds die knie voor God buig: die Farao van Egipte, die Filistynse heersers, Nebukadneser, Darius, Kores, en andere.

Met die koms van JESUS CHRISTUS het die Seun van God self sy koninkryk op aarde gevestig. Hy is God se Gesalfde, die Christus (in Hebreeus “Messias”). Ongelowige Jood en heiden het teen Hom saamgespan en Hom aan die kruis laat doodmaak. Tog kon hulle sy mag nie verbreek nie. Hy het die dood oorwin en het opgevaar na die hemel. Aan Hom is alle mag in hemel en op aarde gegee. Sy heerskappy sal ewig bly staan.

Vandag kan ons ook sien “Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde” (Ps 2:2). Die Psalm waarsku: Magte wat in GROOTHEIDSWAAN gesag in eie hande wil neem, sal uiteindelik met God se woede te doen kry. Slegs diegene (owerheid en onderdaan) wat by God hulle skuiling soek, sal deel in die seën van sy ewige koninkryk.

Vestig jou hoop steeds vandag op God en vrees nie die magte van die wêreld nie. Onderwerp jou ook aan sy gesag, want by Hom is jou ewige toekoms gewaarborg.

Dr. Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css