Die Weg

 

Om sout van die aarde te wees

Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie.” - Matteus 5: 13.

In sy saligsprekinge sê Jesus vir ons hoe ons, as kinders van die koninkryk van God, verskil van die kinders van die wêreld. Dit is dan juis hierdie andersheid wat sal veroorsaak dat die kinders van die koninkryk van God verdruk en vervolg sal word (sien vorige boodskap). Tog mag ons ons nie om hierdie rede aan die wêreld onttrek en in isolasie probeer lewe nie. Ons het 'n dure verpligting teenoor die wêreld en sy mense. Jesus gebruik die twee beelde van sout en lig in Matteus 5 om ons roeping in die wêreld te verduidelik.

Ons (en niemand anders nie) is die sout van die aarde. Sout gee smaak aan kos en voorkom dat dit bederf raak. Die wêreld waarin ons leef is verrot en sondig. Dink maar aan alles wat in ons omgewings voorkom: selfsug, haat, liefdeloosheid, gebroke menslike verhoudinge, oneerlikheid, leuens, seksuele sondes binne en buite die huwelik, dwelmmisbruik en noem maar op. Ons het die roeping om die stryd teen alle vorme van sonde en ongeregtigheid aan te knoop. Ons kan ons roeping om die sout van die aarde te wees slegs vervul indien elkeen van ons 'n bederfwerende invloed uitoefen. Ons moet ons ongelowige buurman nie op 'n afstand veroordeel nie, maar vir hom bid en in liefde probeer help.

Die gevaar is dat sout sy karakter en daarmee sy heilsame invloed kan verloor. Indien ons ons andersheid verloor en gelykvormig word aan die wêreld, sal ons nie meer in staat wees om 'n heilsame, bederfwerende invloed in ons samelewing uit te oefen nie. Dan bly daar niks meer van ons oor as om weggegooi en deur die wêreld vertrap te word nie. (Matt 8:13).

Gebed: Here, help my om altyd 'n heilsame invloed op die wêreld uit te oefen. Amen.

Uit: Lig en Lewe 1978.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css