Die Weg

 

Om lig vir die wêreld te wees

Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.” - Matteus 5:16.

Die wêreld, al wil hulle dit nie erken nie, het 'n dringende behoefte aan die heilsame invloed wat daar van die gelowiges uitgaan. Met die beeld van die sout beklemtoon Jesus ons roeping om die stryd aan te knoop teen sonde en ongeregtigheid in die wêreld (sien vorige boodskap). Ons moet toesien dat die wêreld 'n leefbare ruimte bly en verhoed dat die sonde alles in chaos dompel. Ons roeping eindig egter nie daar nie.

Die Christen moet nie net 'n teenpool teen die sonde wees nie, maar moet ook soos 'n lig in die duisternis skyn. Jesus gebruik die beeld van die stad op 'n berg om aan te dui dat dit onmoontlik is dat 'n getroue en egte dissipel nie opgemerk sal word nie. Die gelowige se manier van lewe onderskei hom soos lig teenoor duisternis. Dit is God se bedoeling dat ons as Christene in hierdie wêreld raakgesien moet word, want immers: 'n lamp word nie opgesteek om onder 'n maatemmer verberg te word nie, maar om vir al die huisgenote lig te verskaf (vgl Mat 5:15). Ons is God se lampe wat bedoel is om in hierdie donker wêreld 'n helder lig te verskaf.

Ons lig moet ook in ons dade sigbaar word. Ons manier van lewe moet só wees dat mense dit nie kan miskyk nie. Die doel van ons goeie werke is nie om die aandag op onsself te vestig nie, maar sodat die wêreldling God daarin kan raaksien en hulle hul tot Hom sal wend.

“Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak.” (Ef 5:8-11).

Uit: Lig en Lewe 1978.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css