Die Weg

 

Om eerlik te wees

Die Here het 'n afsku van mate en gewigte wat nou sus en dan so is. Selfs 'n jongmens word geken aan wat hy doen, uit sy optrede blyk of hy eerlik en opreg is. Die oor wat hoor, die oog wat sien – die Here het altwee gemaak. As jy nie wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op, en jy sal oorgenoeg hê om te eet. “Sleg! Sleg!” sê die koper, maar as hy weg is, spog hy met sy winskopie.” - Spreuke 20:10-14.

EERLIKHEID was nog nooit 'n algemene kenmerk van die mensdom nie. Mense sal mekaar eerder bedrieg, onderdeur spring, leuens vertel, wegkom met min doen vir baie betaling, swak produkte aan jou probeer afsmeer, ensovoorts.

ONEERLIKHEID moet met allerlei reëls, kontrakte, polisiëring en wat nog, beperk word. En dan kom baie mense nog daarmee weg om bedrog te pleeg – al is dit ook net tot hulle uitgevang word. Dit word vertel dat in sommige kulture opvoeding oor diefstal daarop neerkom dat jy pak kry as jy uitgevang word, maar geprys word as jy suksesvol kon steel.

As dit die algemene neiging in gemeenskappe is (vir eeue reeds) om eerder oneerlik te wees as eerlik, WATTER BEELD straal ons uit as kinders van die hemelse Vader? Waarom moet ons eerlikheid nastreef, of sal jy maar net elke keer aan die kortste end trek? 'n Kerkman sê 'n tyd terug vir my dat jy nooit 'n werkpermit sal kry as jy die regte kanale gebruik nie, daarom betaal hy maar 'n bietjie ekstra, sodat die amptenare voorkeur gee aan sy aansoeke vir buitelandse werknemers! Is dit ons maatstaf?

NEE, dit kan tog nie! In Spreuke 20:11 word 'n norm gestel, wat in God se wysheid geanker is: “...uit sy optrede blyk of hy (die jongmens) eerlik en opreg is.” Wat sien mense uit jou optrede. Nie: Wat hoor mense nie, maar wat sien hulle! Dit wat ons sê (bely as Christene) en dit wat ons doen, bots dikwels met mekaar.

Die NORM vir ons optrede mag nooit die algemeen aanvaarde gemiddeld vir eerlikheid in die gemeenskap wees nie. Die laaste deel van die 10 gebooie leer (Eksodus 20:14-17): “Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen ’n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ’n slaaf of slavin, ’n bees of ’n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.” By almal staan liefde teenoor God, en hier veral vir jou naaste, voorop. En onderliggend aan elkeen staan EERLIKHEID.

Kom ons leef vandag só, dat elkeen kan sien dat ons kinders van die Here is. Eerlik, omdat ons van binne nuut gemaak is deur die Heilige Gees.

Dr. Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css