Die Weg

 

Die pad terug na God

“Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.” - Johannes 15:13.

God is liefde. Daar is baie mense wat hierdie aspek van God se aard nie begryp nie. Die feit dat Hy liefde is, beteken nie dat alles gaaf en goed is en dat God se liefde Hom sal verhinder om die sonde te straf nie. God se heiligheid vereis dat alle sonde gestraf moet word, maar sy liefde het 'n plan voorsien wat die sondige mens bevry en verlos. God se liefde het die kruis van Jesus voorsien sodat die mens vergifnis kan ontvang. Dit was God se liefde vir ons wat Jesus na die kruis gestuur het.

Wie kan God se liefde meet of beskryf? Wanneer ons van regverdigheid praat, is dit regverdigheid getemper deur liefde. Wanneer ons van geregtigheid praat, is dit geregtigheid gebaseer op liefde. Wanneer ons van berou praat, is dit berou wat volg uit liefde, voorsien deur liefde en bewerkstellig deur liefde. Wanneer ons praat van die opstanding, verkondig ons die wonderwerk van liefde. Wanneer ons praat van die wederkoms, praat ons van die vervulling van liefde.

Dit maak nie saak watter oortreding ons begaan het nie, al is dit ook hoe swart, vuil, skandelik of verskriklik. God hét ons lief. Ons staan dalk voor die poort van die hel, maar God het ons steeds lief met 'n ewigdurende liefde.

As dit nie was vir die liefde van God nie, sou nie een van ons die toekomstige lewe deelagtig kon word nie. Maar ons dank God, Hy is liefde! Omdat Hy 'n heilige God is, het ons sondes ons van Hom vervreem, maar as gevolg van sy liefde is daar 'n weg van saligheid, 'n pad terug na God deur Jesus Christus, sy Seun.

Gebed: Ons Vader en ons God, die wonderlike liefde wat U nog altyd aan u volk betoon het, verstom my. Selfs wanneer ons U in die steek laat, is U steeds daar; het U ons lief en sorg U vir ons. Ek het U ook lief, Vader, met my hele hart. Help my om U liefde aan ander te toon deur 'n toegewyde dissipel te wees van Jesus, wat die mensdom liefhet. Ek bid dit deur Hom. Amen.

Uit: “Na hoër hoogtes” deur Billy Graham.  Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css