Die Weg

 

'n Wysheid nie van hierdie wêreld nie.

“Leer ons om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom!” - Psalm 90:12 (53-vertaling).

Ons praat dikwels daarvan om iets met “wysheid en oorleg” te doen. Eers wysheid, dan oorleg - want dit is die wysheid wat ons in staat stel om met oorleg te werk te gaan.

In die aanhef van Psalm 90 word Moses “die man van God” genoem, omdat hy in so 'n noue aanraking met sy hemelse Leermeester geleef het. Hy was reeds op gevorderde leeftyd toe hy hier vir sy volk ingetree en sy hartewens teenoor die Here uitgespreek het. Hy verlang nie 'n langer lewe nie. Die lewensdae wat vir hom gegun was, was lank genoeg. Hy vra om in die leerskool van die Here onderrig te word, sodat hy die dae wat hy nog sal ontvang, na waarde sal skat en reg sal gebruik. Want hy weet dat alleen dié mens wie sy dae na waarde skat, wysheid sal vergader soos hy ouer word. Daar is baie mense wat hulle op 'n hoë leeftyd beroem en in wie se lewe die wysheid van God se inwonende genade tog nie te sien is nie.

Wysheid word in die leerskool van die lewe verwerf en groei met die tyd. Maar om die wysheid aan die voete van die Here te leer, moet ons 'n kind van Hom wees. Want hierdie wysheid is nie bloot kennis en verstand nie; dit word in die hart geskryf. En so 'n hart is 'n heiligdom wat net die kind van die Here ken, en dit ook beskerm teen die aanslae van die wêreld.

Laat die Here toe om, deur geloof in Hom, jou hart te bereik en te vorm. Dan sal jy 'n wysheid hê wat nie van hierdie wêreld is nie. En as jy dan iets doen in oorleg met hierdie wysheid, sal dit tot uiting kom in jou woorde en dade, as getuienis van die groot dade van God.

- dw -

Met erkenning aan ds HC de Wet: My tye in U hand
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css