Die Weg

 

Om 'n anker in die lewe te wees (2)

“Maar Rut sê: Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie; want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u God is my God.” - Rut 1:16.

In die vorige boodskap het ons die vraag gevra: Wat was dit wat Rut so aan Naomi gebind het, dat Rut kon sê: “Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie; want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u vertoef, sal ek vertoef; u volk is my volk, en u God is my God.

Die eerste rede was dat Naomi se godsdiens haar anker in die lewe was. Maar daar is nog twee ander redes:

Naomi se STANDVASTIGHEID in die vreemde heidendom.

Wanneer haar man en haar twee seuns sterf, is sy die enigste in daardie vreemde land wat God ken. Sy staan vrou alleen in die heidendom. Daar is sekerlik ook in haar ore die lokstem van die heidense afgodediens. Miskien is sy selfs bespot oor haar andersheid - dalk meer as een dag bedreig ter wille van haar godsdienstige oortuigings.

En tog het Naomi standvastig gebly. Soos die jong Daniël later sou doen, het sy haar God daar in die vreemde gedien. Nooit het sy Hom verloën nie. Dit het Rut getref. Só is sy oortuig van die opregtheid van haar skoonmoeder se godsdiens: dis nie maar net 'n uiterlike vorm sonder inhoud nie; dis nie maar net lippediens nie, maar hartediens. Rut is oorgehaal deur Naomi se standvastigheid - vandaar haar belydenis: “U God is my God.”

So 'n voorbeeld kan nie anders as om nagevolg te word nie. Daniël het deur sy standvastigheid die magtige Nebukadnesar en die ander grotes in die ryk van Babilon se bewondering afgedwing. Ons moet aan die wêreld toon dat ons God dien en onwrikbaar daarin is. Dit sal op die duur nie alleen eerbied vir ons godsdiens afdwing nie, maar selfs navolging vind soos dit met Rut die geval was.

Naomi se ONSELFSUGTIGE EN BEDAGSAME LIEFDE.

Naomi dink nie net aan haarself nie. Rut en Orpa kan en moet by hulle eie mense agterbly. Dit sal vir hulle die beste wees. Sy het hulle steun nodig maar sy sal dit ontbeer en alleen teruggaan. Dít is onselfsugtige liefde. Haar liefde is ook bedagsaam. Sy dink steeds aan haar skoondogters: sy beplan, gee raad en sorg. So kom die ware liefde tot openbaring in die alledaagse dinge: die liefde wat die vrug is van die inwoning van die God van liefde in haar hart en lewe.

Liefde trek nader. Dit dwing bewondering af. Dit verower. Dit wek wederliefde. Jesus het gesê: “Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” (Joh 13:35). Naomi se onselfsugtige en bedagsame moederliefde het Rut se hart verower. Vandaar haar keuse en belydenis: “U God is my God.

Rut het God in Naomi se Iewe raakgesien en Hom nagevolg.

Ons vriende, ook ons vyande, maar veral ons kinders, moet God só in ons lewe sien dat hulle met Rut sal sê: “U God is my God.” Amen.

Dr E.P.J Kleynhans: Uit die Woord
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css