Die Weg

 

Om ware geluk te ervaar

"Want 'n dag in u voorhowe is beter as duisend daarbuite. Ek wag liewer op die drumpel van die huis van my God as om te woon in die tente van goddelose mense. Ja, 'n son en skild is die HERE God; genade en eer is wat die HERE skenk. Hy hou wat goed is nie terug van hulle wat onberispelik leef nie. ” - Psalm 84 :11-12 (Direkte vertaling).

Dat elke lewe sy hoogte- en laagtepunte, sy mooi dae, maar ook sy donker en somber dae het, word vir ons duidelik as ons die Psalms lees. Die bekende prediker en evangelis, F. B. Meyer (1847-1929), het gesê: “sekere vrugte van die Christelike lewe, soos verdraagsaamheid, sagmoedigheid, goedheid en nederigheid kan nie tot volmaaktheid kom as die son van voorspoed altyd oor jou skyn nie". Ware geluk is daarom die voortdurende en volkome bewustheid van die genade en goedheid van God in jou lewe. En jy kán dit ondervind as jy die voorskrifte volg wat in die Psalms vir jou gegee word.

Die inleidende woorde van Psalm 1 gee die eerste voorskrif: “Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;  maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.” Dit is, lees en bestudeer die Bybel. Die Bybel verduidelik aan ons dat ons eintlike probleem die sonde is, en ons daarom 'n behoefte het om van die sonde verlos te word. Bely dus jou sonde en vertrou God dat Hy jou dit sal vergewe. Verder moet jy standvastig wees in jou geloof en dit met ander deel, waardeur jy én hulle seën sal ontvang (Dink maar aan Naomi en Rut in die vorige boodskap). En in alles moet ons ons dankbaarheid aan die Here betoon en Hom loof soos die Koragiete dit doen in Psalm 84 en Dawid in Psalm 103. (Lees gerus hierdie twee Psalms nou).

Dus, lees God se Woord, glo wat dit sê, leef daarvolgens, deel dit met ander, en vergeet nooit om God te dank vir alles wat Hy aan jou bekend maak en beloof nie. Hoe geseënd sal jou lewe dan nie wees nie!

Lud Golz: A daily Guide to knowing God (effens verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css