Die Weg

 

'n Lewe deur gebed (3)

En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.” - Markus 1:35.

In die vorige twee boodskappe is gewys op die Here Jesus se behoefte om tot die Vader te bid en dat Hy tyd gemaak het om te gaan bid.

Die punt wat die eerste boodskap gemaak het, was dat daar in die lewe van die gelowige altyd 'n drang tot gebed sal wees, omdat gebed nog altyd die asem van die siel genoem word. En die tweede, dat die allerbeste tyd om met God te verkeer, vroeg in die oggend is. Die spreekwoord sê: die môrestond het goud in die mond. En dan veral waar die môrestond aan gebed en aan God gewy word.

Nou moet ons ook kyk waar Jesus gaan bid het. Ons sien in die tekste wat in die eerste boodskap aangehaal is, dat dit die reël was dat Hy die eensaamheid vir gebed opgesoek het. 

'n Mens kan natuurlik enige plek tot God bid, ook terwyl jy motor bestuur en werk. Maar om werklik gemeenskap met God te beoefen, is dit nodig dat jy jouself van die wêreld afsonder. As iemand kon bid en goed kon bid tussen 'n skare van mense en terwyl Hy besig was om te werk, dan was dit seker die Here Jesus! Hy het immers gemeenskap gehad met sy Vader, ook in die besigste ure. En tog het dit nie voorsien in al die behoeftes en verlangens van sy hart en lewe nie. Daarom het Hy dikwels na 'n eensame plek gegaan om daar alleen met die Vader te kon wees. En dit is ook sy voorskrif aan ons: “Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid” (Mat 6:6).

Daar is wel iets soos 'n voortdurende gebedsgemeenskap met God. Paulus sê in sy brief aan die Tessalonisense: “Bid sonder ophou” (1 Tes 5:17). Dit is sekerlik van baie groot belang! Daar is ook iets soos 'n skietgebed in die oomblik van nood en behoefte. Lees al die skietgebede van Nehemia. As kinders van God  kan ons enige oomblik en enige plek met die Vader praat.

Maar ons het ook tyd nodig om in ware gemeenskap met die Vader te verkeer. Daarom moet daar 'n gereeldheid in ons gebedslewe wees. Dan is dit nodig om alleen met God te kom deur die deure na die wêreld te sluit, sodat die vensters na die hemel geopen kan word. Dit was met Daniël die geval (sien Daniël 9), en dit moet ook die geval wees met jou en my. Amen.

Dr E.P.J Kleynhans: Uit die Woord  (effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css