Die Weg

 

Om die lig van die lewe te kan ontvang

Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.” - Johannes 8:12.

Die woorde van Jesus hierbo hou sowel 'n opdrag as 'n belofte in. As ons sy opdrag uitvoer, kan ons onbeskaamd uitsien na dít wat Hy beloof het. Want is dit nie van Hom wat Dawid praat nie, as hy sê: “Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig”? (Ps 36:10). Sal Hy vir jou moet sê wanneer die lewenstryd vir jou te veel word: “Jy het raad van My vir jou lewe gevra, maar het jy gedoen wat ek aan jou opgedra het; het jy my gevolg soos Ek vir jou gesê het jy moet doen?

Jesus het eens aan iemand gesê: “gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My” (Mat 19:21).  Maar die jong man het bedroef weggegaan en Hom nie gevolg nie. Hy het die goeie Meester gesoek, hy het onderrig vir die lewe van Hom ontvang, maar hy het die woorde van die Meester versmaai. Vasgevang in sy eie begeertes het hy droewig weggegaan met die groot las van gierigheid op sy skouers. Hy het verkies om eerder die las van moeite en onrus in sy lewe verder te dra omdat hy Hom, wat die las van sy skouers kon afneem, nie wou volg nie. En dit is nadat die Here geroep het: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele.” (Mat 11:28-29). Hoeveel mense het ná die aanhoor van hierdie woorde gedoen wat die ryk jong man nie wou doen nie?

Laat óns dan dít doen wat Jesus aan ons opdra! Laat ons die Here volg en die bande verbreek wat ons daartoe verhinder. Maar omdat ons dikwels self te swak is om van hierdie bande los te kom, kom Hyself vir ons tot hulp as ons Hom daarom vra, sodat ons ook kan sê: “U het my bande losgemaak” (Ps 116:16). Só bevry, sal ons ook die lig van die lewe ontvang!

Augustinus Aurelius (354-430 nC).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css