Die Weg

 

Om persoonlike vrede te ondervind

U sal ‘n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Vertrou op die HERE vir ewig, want in die Here HERE is ‘n ewige rots.” - Jesaja 26:3-4 (53-vertaling).

Ek weet dat die moderne lewe die geloof van selfs die grootste Christene beproef. Maar nie een van ons moet twyfel aan God se vermoë om aan ons genoeg genade te gee vir ons beproewings te midde van al die spanning nie. Die Christen moenie handewringend rondloop en uitroep: "Wat moet ons doen?" nie, maar stilweg op God vertrou. Hy is steeds op sy troon. Hy is 'n soewereine God, wat besig is om dinge volgens sy plan uit te werk.

Die Bybel sê dat die Here vrede gee aan diegene wat op Hom vertrou. Glo my, God se genade is meer as voldoende vir die tyd waarin ons leef. Ek leer daagliks in my eie lewe om my gedagtes op Christus te fokus, dan verdwyn die kwellings van hierdie wêreld en volmaakte vrede neem besit van my hart.

God het verantwoordelikheid aanvaar vir ons sorge en pyn. Wie van ons het nie al in tye van beproewing en swaarkry gewonder of God vir ons omgee nie? Dawid het uitdrukking aan baie mense se gevoelens gegee, toe hy gesê het: “... daar is vir my geen vlugkans nie, en niemand gee vir my om nie” (Ps. 142:5; 83-vertaling). Martha, oorbekommerd oor al haar pligte, het vir Jesus gesê: "Here, hinder dit U nie ... ?" (Luk 10:40). Toe die dissipels rondgegooi is deur die woeste see, het hulle uitgeroep: "Gee U dan nie om dat ons vergaan nie?" (Mark 4:38).

Hierdie vrae word vir altyd beantwoord deur die gerusstellende woorde van Petrus: "Hy sorg vir julle." (1 Pet 5:7). Dit is die Woord van God, en die wêreld sal eerder tot niet gaan as wat dit verander kan word. Jy kan verseker wees daarvan dat God vir jou sorg, en as Hy vir jou sorg en belowe het om jou laste te dra, dan behoort niks jou te ontstel nie.

Gebed: Ons Vader en ons God, ek bring vir U my ontsteltenisse en probleme, my bekommernisse en vrese, my moeilikhede en beproewings. Here, help my asseblief om hulle nie weer terug te neem nie, maar om rustig te slaap in u goddelike vrede met Jesus aan my sy. Amen.

Uit: “Na hoër hoogtes” deur Billy Graham.  Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css