Die Weg

 

Die ankers van jou lewensboot

Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.”” - Daniël 3:18.

Dit is die taal van vier jong manne wat ten volle oortuig is van hul standpunt. Hulle was bereid om vir hul oortuigings te ly en ook te sterwe. Daar is veral drie fondamentstene waarop hul oortuiging gerus het:

Getrouheid aan hul God. Die land van hul ballingskap het veel aangebied wat aantreklik was, maar dit was 'n heidense land. Die godsdiens was 'n heidense godsdiens. Die sedes en gewoontes was heeltemal anders as waaraan hulle gewoond was. Hulle wou niks en niemand anders as die Here aanbid nie en hulle was vasbeslote om nie van hierdie pad af te wyk nie. Onder geen omstandighede wou hulle hul God verloën ter wille van wêreldse voorspoed en genietinge nie. Dit is die eerste vaste anker vir die lewensboot.

'n Diepere lewensbeskouing. Vir hierdie jongelinge was die doel van die lewe nie net 'n kwessie van tydelike voordeel nie. Die sin van die lewe het vir hulle dieper gelê as voedsel en klere. Die beste vooruitsigte in die Babiloniese ryk is vir hulle aangebied. Maar hulle het geweier om koning Nebukadnesar se beeld te aanbid. Hulle lewensideaal het verder gestrek as  “die begeerlikhede van die vlees, die begeerlikhede van die oë en die grootsheid van die lewe.” (1 Joh 2:16).  'n Diepere lewensbeskouing volg uit getrouheid aan God en is die tweede anker van die lewensboot.

Onwrikbare geloof in die hulp van God. Op treffende wyse gee hulle aan die koning te kenne dat indien dit God se wil is, Hy hulle kan en sal verlos uit die brandende vuuroond. Aan die ander kant, al moes hulle ook sterwe, dan nóg sou hulle die afgode nie aanbid nie. Hulle het God in alles vertrou. Geloofsvertroue is die sterkste anker van alles.

Ruwe storme breek in woede,
alles om my heen is nag;
tog hou God my in sy hoede -
Hy hou oor my heil die wag.
Kon ek soms sy hulp nie sien nie,
ook sy liefde nooit verdien nie,
het sy Gees my steeds gelei;
staan Hy my in alles by.
(Gesang 253:7).

Ds F S Malan: Lig vir die lewenspad (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css