Die Weg

 

Verlore, gesoek, gevind, vreugde (2)

Toe vertel Hy aan hulle hierdie gelykenis en sê: Watter man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor, laat nie die nege en negentig in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie? En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was.  - Lukas 15:3-6 (53-vertaling).

Gesoek

In Julie 2013 verskyn die volgende berig in 'n Duitse dagblad: Skaap in modder van verdrinking gered. 'n Skaap het homself misgis toe hy in die modderwater langs die kus geloop het. Hy is deur die modder vasgevang en kon homself nie bevry nie. Die see het begin uitstoot en net voordat hy sou verdrink het vyf jongmense uit Aurich die dier gered. Ietwat besmeer en effens verward het die skaap, nadat hy gered is, terug gedraf na sy trop op die dyk.

Die vorige boodskap het gehandel oor die skape wat verlore raak. Maar dan lees ons van die man wat uitgegaan het om sy skaap te soek. Moontlik was dit in die aand toe dit donker was. Hy het net één doel voor oë gehad: om sy skaap te vind, omdat hy nie tot rus kon kom oor sy verlore dier nie.

Hoekom doen hy dit? Wat maak dat hy sy 99 ander skape alleen laat om na die een verlorene te soek? Waarom is geen moeite of opoffering te groot vir die herder nie? Waarom is hy bereid om sy eie lewe in gevaar te stel ter wille van die een skaap?

Die skaap is sy eiendom

Die herder gaan agter die een skaap aan omdat dit sy eiendom is. Hy is nie 'n arbeider wat vir 'n loon die skape oppas nie. Wat sê die teks hierbo: “Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was” (v6).

Ook in die volgende gelykenis van die vrou wat 'n penning verloor, is die geld haar eiendom. Die vader in die derde gelykenis verloor SY seun. Dit is nie iemand uit die dorp se seun nie. Jesus maak dit duidelik dat Hy dié soek wat aan Hom behoort.

Dié skape na wie Jesus soek, behoort lankal reeds aan Hom – nie sedert gister of eergister nie, maar van vóór die grondlegging van die wêreld af. ”Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies” (Joh 15:16). Hulle behoort aan Hom, omdat die Vader hulle aan Hom gegee het. “Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee”  (Joh 17:6). Ons is hierdie skape. Ons behoort aan Hom, omdat Hy vir ons betaal het. Meer as 2000 jaar gelede het Hy die losprys betaal. En Hy het dit tog nie tevergeefs gedoen nie? Daarom soek Hy en sal Hy ook beslis sy eiendom vind.

Want so sê die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid.”  (Esegiël 34:11-12).

Hoe lank hou Hy aan om sy skaap te soek? Totdat Hy dit kry (v4). Hy stop nie daarmee nie. Omdat Hy sy eiendom liefhet, gaan Hy agter jou aan totdat Hy jou gevind het.

Waar bevind jy jou vandag? Is jy nog verlore? Is jy nog vasgevang in die modder waaruit jy jouself nie kan bevry nie? Jou gewete kla jou aan, jou sonde druk swaar op jou, jy gaan gebuk onder angs en kom nie tot rus nie. God soek jou. Hy wil jou uitred, en Hy sal jou vind! Wil jy Hom nie vandag vertrou en in Hom glo nie?

(Word vervolg)

P Christan Wegert (Das verlorende Schaf) (Effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css