Die Weg

 

Verlore, gesoek, gevind, vreugde (3)

(Lees saam met die vorige twee boodskappe om die volle konteks te kry)

Toe vertel Hy aan hulle hierdie gelykenis en sê: Watter man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor, laat nie die nege en negentig in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie? En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was.  - Lukas 15:3-6 (53-vertaling).

Gevind

"En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers." (v5). Die herder het sy skaap gevind!

Jesus gaan agter sy skaap aan waar hy hom ook al bevind. Hy skrik nie daarvan terug om sy hand uit te steek om ons uit ons vuilheid, slik en skande te red nie. Daarom het Hy aan ons gelyk geword. Hy het mens geword. Hy het Homself verneder sodat Hy met sy eie hand ons van 'n sekere dood kon red. Anders sou ons in die onvermydelike vloed verdrink het (sien aanhaling uit Duitse dagblad in vorige boodskap).  Maar in teenstelling met ons, was Hy sy Vader steeds gehoorsaam. Hy het nie gerebelleer nie. Hy het nie sy eie weg gevolg nie. Hy was 'n mens sonder sonde.

Maar nie net dit nie. Jesus het die straf vir ons wegdwaling en sonde op Hom geneem. Daarvoor het Hy op die kruisweg gegaan. Alle oortredinge, alle dwalings van sy verlore skape is aan Hom toegereken. Jesus sê: “Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.” (Joh 10:11).

Die profeet Jesaja druk dit soos volg uit:  “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders” (Jes 53:5-7; 53-vertaling).

Dan antwoord Petrus: “Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle Herder en die Bewaker van julle lewe.” (1 Pet 2:25). 

Op sy skouers

"En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers." (v5). As Jesus my vind, dra Hy my. Maar nie net vir my nie, maar ook al my laste – al my sonde, al my tekortkominge, al my pyn en al my leed.

En wat doen ek op sy skouers? Ek kan tot rus kom. Die weg huistoe kan nog vol gevare wees. Maar die Herder behou sy krag en bring my veilig tuis. Hy hou my stewig vas en laat my nooit los nie.

Wat word van my verwag? Al wat ek kan doen is om my verlorenheid, hopeloosheid en hulpeloosheid te erken en my in geloof na Hom te wend – na Hom, ons goeie Herder, wat ons opgetel het en huistoe dra.

(Word vervolg)

P Christan Wegert (Das gefundene Schaf) (Effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css