Die Weg

 

Verlore, gesoek, gevind, vreugde (4)

(Lees saam met die vorige drie boodskappe om die volle konteks te kry)

En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer” - Lukas 15:5-7 (53-vertaling).

Vreugde

Die lewende God wat hemel en aarde gemaak het, verheug Hom wanneer iets goeds op hierdie sonde deurdrenkte aarde geskied – wanneer één sondaar hom bekeer. Hierdie vreugde oor die redding van siele loop soos 'n goue draad deur die hele Lukas 15.

Ons sien ook hierdie vreugde in die tweede gelykenis van die verlore munt: “So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.” (Luk 15:10). En dan by die gelykenis van die verlore seun: “Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind.” (Luk 15:32).

Jesus het die kruis verduur omdat Hy geweet het wat die loon op sy lyding was: “Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.” (Heb 12:2). Jesus betaal hierdie uitermate hoë prys van lyding, sterwe en skeiding van die Vader, en neem die toorn van God op Hom, sodat Hy redding kon bring vir sy mense en blydskap in die hemel.

Een karaktereienskap van God is dat Hy uit sy wese altyd 'n redder is. Hy is barmhartig, meelewend, geduldig, genadig, liefdevol, lankmoedig en vergewensgesind. Daarom verheug Hy Hom saam met die engele wanneer een sondaar terugkeer huistoe.

Toe die Seun van God na die aarde gekom en gebore is, moes sy ouers Hom “Jesus” noem - want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sou verlos (Mat 1:21). “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.” (Joh 3:16-17). En God wil die mense red: “So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe” (Eseg 33:11).

In Titus hoofstukke 1, 2 en 3 word God ons Verlosser en Redder genoem. Waarom verlos en red Hy? Waarom lei Hy die sondaar tot bekering? Waarom stuur Hy sy Seun? Waarom vergiet Hy sy bloed? Omdat Hy 'n reddende God is en elke mens wat hom bekeer, vreugde in die hemel verskaf.

Wat kan ons persoonlik uit hierdie woorde van Jesus meeneem? Sonder God is ons verlore. Hy is daarop uit om jou te soek en te red. Hy roep jou. En as jy vandag sy stem hoor, sê dan in jou hart: Here, ek erken dat ek in groot nood verkeer. Ek het redding nodig. Ek bid U, vergewe my my skulde!

As jy een van die verlore skape is, dan is vandag die tyd om na die goeie Herder te roep. Roep Hom aan, bid dat Hy jou sal vind, sal optel en na die Vaderhuis sal dra. Amen!

P Christian Wegert (Das gefundene Schaf) (Effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css