Die Weg

 

Uit die hand van God kom troos, maar ook oordeel

'Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree, en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het? Ons weet tog wie Hy is wat gesê het: “Dit is mý reg om te straf; Ek sal vergeld;” en verder: “Die Here sal oor sy volk oordeel.” Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val.' - Hebreërs 10:26-31.

Normaalweg dink ons met waardering aan die “hand van God”. Uit sy hand kom net wat mooi is (Ps 16:11), sy hand gryp ons uit die dreigende waters (Ps 18:17), ons tye is in sy hand (Ps 31:16), sy hand ondersteun ons (Ps 63:9), met sy regterhand red Hy ons (Ps 138:7). Dit is aangename herinneringe en gee rustigheid en vrede vir die kinders van die Here.

MAAR TOG waarsku Hebreërs 10:31 “Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val”! Dan onthou ek ander verskriklike gebeure, wat in die Bybel beskryf word. Die 40 dae en nagte se sondvloedreën toe God gesê het: “Ek sal die mens wat Ek geskep het, wegvee van die aarde af”. Die aarde wat oopgeskeur het en Korag, Datan en Abiram met hulle familie insluk, omdat hulle in opstand teen God en Moses gekom het (Num 16:31). Ananias en Saffira, wat beide sterf omdat hulle vir die Gees gelieg het oor hulle geldelike bydrae aan die Jerusalemgemeente (Hand 5:5 en 10). Die visioen van 'n poel van vuur, waarin die Satan en hulle wat in die eindtyd teen die gelowiges sal opstaan, “dag en nag gepynig sal word tot in alle ewigheid” (Open 20:9-10).

Die Hebreërskrywer waarsku ons met goeie rede oor die verskriklikheid van die hande van God. Dit is nie wolhaarstories waarmee baba bang gemaak word nie! Dit is dodelike erns.

Die belangrike vraag vandag is: wanneer is die hand van God vir my 'n troos, en wanneer sal dit vir my 'n verskrikking wees? Verskriklik is God se oordeel oor elkeen wat die waarheid leer ken het, maar opsetlik bly sondig (Heb 10:27). Swaar straf wag op elkeen wat die Seun van God verag, sy offerbloed aan die kruis minag, en die Gees van genade beledig (Heb 10:29). VERSKRIKLIK sal God se oordeel wees oor elkeen wat die waarheid oor Jesus Christus leer ken het, maar sy offer vir jou sondes in ongeloof verwerp. Daardie mense wat die Gees se werk om Jesus en sy verlossingswerk bekend te maak, op 'n growwe uitdagende manier beledig.

Die hand van God is tot TROOS vir elkeen wat volhard in die geloof dat Jesus die Christus, jou Verlosser is.

Daarteenoor: “Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val” wanneer jy Jesus se betaling vir jou sondes aanhou verwerp. Met sy kruisdood het Hy die straffende hand van God oor mense se sondes ervaar. Verskriklik vir die Seun van God! As jy hierdie waarheid leer ken het, maar met minagting verwerp, sal jy self vir jou sondes betaal. Dit sal vir jou verskriklik wees!

Dra die TROOS van God in Jesus Christus uit in jou geloofswoorde, met jou voorbeeld van geloofsblydskap en met jou voorbidding.

Waarsku ook ernstig oor die VERSKRIKLIKHEID van God se oordeel oor elkeen wat sonder Christus voor die regterstoel sal verskyn.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief) - (Teken hier in)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css